Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stora Kopparbergs kyrkas historia

Stora Kopparbergs kyrka är Faluns äldsta byggnad, byggd under andra hälften av 1400-talet. Bergsmännen och alla som hade sin utkomst av Falu Koppargruva bildade troligen redan under 1300-talet det som skulle bli församlingen Berget, idag Stora Kopparbergs församling.

Bygget av kyrkan finansierades bland annat genom avlatsbrev. Karaktäristiskt för kyrkan är de många stjärnvalven, fler än i någon annan svensk kyrka. Symboliskt är de en spegling av det himmelska paradiset.

Den första kyrkorgeln installerades under 1500-talet. Den nuvarande huvudorgeln byggdes med 31 stämmor av firman Frobenius och Son i Köpenhamn 1963. Kororgeln, som kom till kyrkan år 2000, är byggd 1914 i romantisk stil med 10 stämmor av den engelske orgelbyggaren Hill.

Kyrkan har fyra kyrkklockor: storklockan (som väger nästan fyra ton) är stämd i A med överton D, Annagångsklockan har slagton Ciss med överton F, Mariaklockan har slagton D med överton F och S:ta Anna-klockan har slagton F.

På kyrkogården är Mats Israelsson, ”Fet Mats”, begravd. Han omkom vid ett gruvras i Falu gruva och återfanns, balsamerad av gruvans vitriolvatten, ca femtio år senare 1719.

Källa: Stora Kopparbergs kyrka, av Sune Garmo, Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté

I Stora Kopparbergs kyrka finns ett häfte att köpa med mer information om kyrkan och dess historia.