Meny

Stora Kopparbergs kyrkas historia

Stora Kopparbergs kyrka är Faluns äldsta byggnad, byggd under andra hälften av 1400-talet. Bergsmännen och alla som hade sin utkomst av Falu Koppargruva bildade troligen redan under 1300-talet det som skulle bli församlingen Berget, idag Stora Kopparbergs församling.

Bygget av kyrkan finansierades bland annat genom avlatsbrev. Karaktäristiskt för kyrkan är de många stjärnvalven, fler än i någon annan svensk kyrka. Symboliskt är de en spegling av det himmelska paradiset.

Den första kyrkorgeln installerades under 1500-talet. Den nuvarande huvudorgeln byggdes med 31 stämmor av firman Frobenius och Son i Köpenhamn 1963. Kororgeln, som kom till kyrkan år 2000, är byggd 1914 i romantisk stil med 10 stämmor av den engelske orgelbyggaren Hill.

Kyrkan har fyra kyrkklockor: storklockan (som väger nästan fyra ton) är stämd i A med överton D, Annagångsklockan har slagton Ciss med överton F, Mariaklockan har slagton D med överton F och S:ta Anna-klockan har slagton F.

På kyrkogården är Mats Israelsson, ”Fet Mats”, begravd. Han omkom vid ett gruvras i Falu gruva och återfanns, balsamerad av gruvans vitriolvatten, ca femtio år senare 1719.

Källa: Stora Kopparbergs kyrka, av Sune Garmo, Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté

I Stora Kopparbergs kyrka finns ett häfte att köpa med mer information om kyrkan och dess historia.