Foto: Ulf Palm

Om Stora Kopparbergs kyrka

Stora Kopparbergs kyrka, som är belägen på en ås i norra utkanten av Falu innerstad, är Faluns äldsta byggnad, byggd under 1400-talet.

Kyrkan byggdes under andra hälften av 1400-talet, men bergsmännen och alla som hade sin utkomst av Falu Koppargruva bildade troligen redan under 1300-talet det som skulle bli församlingen Berget, idag Stora Kopparbergs församling. Bygget av kyrkan finansierades bland annat genom avlatsbrev.

Karaktäristiskt för kyrkan är de många stjärnvalven, fler än i någon annan svensk kyrka. Symboliskt är de en spegling av det himmelska paradiset.

På kyrkogården är Mats Israelsson, ”Fet Mats”, begravd. Han omkom vid ett gruvras i Falu gruva och återfanns, balsamerad av gruvans vitriolvatten, ca femtio år senare 1719.

Läs mer om hur kyrkan kom till under rubriken Stora Kopparbergs kyrka - historik

I Stora Kopparbergs kyrka finns ett häfte att köpa med mer information om kyrkan och dess historia, Stora Kopparbergs kyrka, av Sune Garmo, Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté.

Stora Kopparbergs kyrka - historik

Här kan du läsa om kyrkobyggnadens uppförande och förändringar från 1300-talet ända in i modern tid.