Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Begravning

Svenska kyrkan ansvarar på statens uppdrag för begravningsuppgifterna för alla medborgare, även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

För bokning av begravning kontakta expeditionen tel. 023-70 20 00 måndag–fredag 08.00–16.00 eller skicka falu.pastorat@svenskakyrkan.se.

Du kan även göra ett personligt besök på expeditionen i Kristinegården, Kristinegatan 11, måndag-fredag 08.00-12.00, 13.00-16.00.

Om du anlitar en begravningsbyrå ordnar den med bokningen.

I Svenska kyrkan Falun kan begravningsgudstjänster bokas för torsdagar och fredagar klockan 10.00, 12.00 eller 14.00 i någon av kyrkorna eller i Skogskapellet i Falun.

De kyrkor som ingår i Svenska kyrkan Falun är Aspeboda, Grycksbo, Falu Kristine, Stora Kopparbergs, Hosjö och Vika kyrkor.

Begravningsgudstjänsterna följer Svenska kyrkans ordning, men lämnar samtidigt utrymme för personliga önskemål.

De olika församlingarna i och kring Falun har många präster, diakoner, musiker och andra medarbetare med kunskap och erfarenhet att stödja och hjälpa till, så att varje begravning blir ett fint minne. Inför detta sker alltid ett personligt möte och ett samtal med prästen där ingen fråga är för liten eller för stor.

Varmt välkommen att kontakta oss för bokning eller frågor.

 

Frågor & svar om begravning

Här hittar du vanliga frågor och svar om begravning. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

Ordlista om begravning och gravskick

En förklaring av olika begrepp som akt med urna, askgravplats och minnesgudstjänst.

Lokaler för minnesstund

Att samlas efter begravningsgudstjänsten är viktigt för många, för att mötas och minnas tillsammans. I församlingshemmen finns lokaler för såväl större som mindre sällskap. Kaffe eller enklare måltider kan beställas. Välkommen att göra en bokning.

Kyrkogård

I Svenska kyrkan Falun finns 11 kyrkogårdar med nästan 10 000 gravplatser.

Om begravningsavgiften

Svenska kyrkan ansvarar på statens uppdrag för begravningsverksamheten. För att täcka kostnaderna för begravningsverksamheten tas en begravningsavgift ut som betalas av alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Begravningsombud

Länsstyrelsens begravningsombud utses för att bevaka hur församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

När en människa som står dig nära dör behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska kring dödsfallet – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Om sorgeprocessen

Sorgen är en process – ett tungt och svårt arbete att ta sig igenom. Men det måste göras. Och även om sorgen inte går över, lär vi oss att leva med den.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Läs mer i häftet "om begravning"

”Om begravning” är en skrift som riktar sig till alla som har frågor kring hur begravningar fungerar i Sverige. Här förklaras vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravningsavgiften. Här finns svar på olika frågor som de anhöriga ofta ställs inför i samband med dödsfall. 

Oftast uppstår frågor som rör begravning först när någon närstående har avlidit. Frågorna kan handla om vad anhöriga själva kan göra, vad samhället bekostar och vad dödsboet ska betala för. Det är klokt att söka svar på dessa frågor i förväg och att klargöra – som en hjälp för efterlevande – hur man tänker sig sin egen begravning.

Kyrkans ansvar i begravningssammanhang går långt tillbaka i tiden, cirka
1 000 år. I de allra flesta fall finns de allmänna begravningsplatserna på kyrkans mark. Församlingarna ska på ett trosneutralt sätt bedriva begravningsverksamhet i enlighet med lagstiftningen samt på ett respektfullt sätt möta andra trosuppfattningar och livsåskådningar. Det mångkulturella svenska samhället avspeglas i allt större utsträckning på begravningsplatserna.

”Om begravning” finns på svenska, engelska, finska, polska och bosniska/kroatiska/serbiska. Översättning pågår till arabiska,farsi, nordsamiska samt somaliska.

Ladda ned Om begravning som pdf