Kist- och urngravplats

KISTGRAVPLATS

Kistgravplatser är historiskt sett den vanligaste gravtypen och finns i olika storlekar. Det finns kistgravplatser med plats för en kista och de med plats för flera kistor. Det finns också möjlighet att gravsätta urnor i en befintlig kistgravplats. Kistgravplatser upplåts idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen. Det finns regler för hur gravanordningen får se ut och hur den ska monteras.

Kistgravplats finns på följande kyrkogårdar:
- Skogskyrkogården
- Hästbergs kyrkogård
- Norslunds kyrkogård
- Hosjö kyrkogård
- Vika kyrkogård
- Aspeboda kyrkogård
- Grycksbo kyrkogård
- Nya Hästbergs kyrkogård

URNGRAVPLATS

Urngravplatser är idag ett av de vanligaste gravskicken. Den påminner mycket om kistgraven men här gravsätts enbart urnor. Den kan ha plats för en eller flera urnor. Urngravplatser upplåts idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen. Det finns regler för hur gravanordningen får se ut och hur den ska monteras.

Urngravplats finns på följande kyrkogårdar:
- Skogskyrkogården
- Hästbergs kyrkogård
- Norslunds kyrkogård
- Kämparvets kyrkogård
- Hosjö kyrkogård
- Vika kyrkogård
- Aspeboda kyrkogård
- Grycksbo kyrkogård
- Nya Hästbergs kyrkogård

Priser

I begravningsavgiften ingår platsen för kistgrav eller urngrav. Skötsel av gräsytan runt graven ingår inte, vilket betyder att du själv måste klippa gräset eller betala för grundskötsel. Önskar du plantera blommor på graven, kan du göra detta själv eller köpa den tjänsten av oss. I priset för gravskötsel ingår grundskötselkostnaden. Se priser för skötsel och plantering här.

Du behöver inte ha vare sig gravsten eller rabatt vid din grav men önskar du gravsten, så bekostar gravrättsinnehavaren denna själv. Ett alternativ är att köpa en begagnad omslipad gravsten av kyrkogårdsförvaltningen. Se återanvändning av gravstenar här.