Unga och sorg

När det inträffar ett dödsfall i familjen blir ingenting sig likt. Då kan det vara en hjälp att träffa andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om. Det finns stödgrupper för barn och unga, som har en förälder eller ett syskon som har dött.

Sorg är kanske inte bara tårar utan kan också vara ilska över det som hänt. Tillsammans pratar vi om vad som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen.

Region Dalarna, Sjukhuskyrkan Falun, Svenska kyrkan i Falun och Rädda Barnen erbjuder barn och unga i sorg att träffas i grupper.

Grupperna är åldersindelade med 5–8 deltagare per grupp. Grupperna träffas på Stefansgården i Hälsinggården, Vandrarvägen 2 i Falun.

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer. Vi tar kontinuerligt emot anmälningar till kuratorsenheten, Falu lasarett 023-49 21 46.

Mer information om stödgrupperna, gruppernas starttider samt kontaktpersoner finns i foldern, som du laddar ned i rutan till höger.

Läs mer om Region Dalarnas och Sjukhuskyrkans arbete klicka här

Hur arbetar en stödgrupp? Läs mer klicka här