Fastighet

Fastighetsförvaltningen i Falu pastorat är ett serviceorgan, som handlägger fastighetsärenden för de fastigheter vi bedriver verksamheter i.

Förvaltningen har en administrativ och beslutande ledning bestående av förtroendevalda, kyrkoherde och förvaltningschef, placerad på pastoratsenheten, Kristinegatan 11. Handläggning av ärenden görs också här, genom en fastighetsingenjör.

Den operativa verksamheten leds av vår fastighetstekniker med personal, placerade i verkstadslokalerna på Skogskyrkogården.

Alla större projekt, såväl investeringsprojekt som underhållsarbeten, sker genom köpta tjänster eller upphandling. Mindre arbeten sker i första hand med egen personal.

Fastighetsförvaltningen kontaktuppgifter

Frågor om fastigheter

Terese Wängdahl, fastighetsingenjör, tel. 023-70 20 03 e-post

Övergripande fastighets- och ekonomiska frågor

Dennis Jansson, förvaltningschef, tel. 023-70 20 05 e-post