Kontakta oss

Här finns kontaktuppgifter till växel och bokning, personal och förtroendevalda i Falu pastorat samt kyrkogårdsförvaltningen i Falun.

Församlingsverksamhet

Hit vänder du dig för bland annat bokning av dop, vigsel, begravning, för samtal med präst eller diakon eller för att kontakta personal i Falu pastorat. Här hittar du kontaktuppgifter och öppettider för växel, expedition och bokning.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen tar hand om kyrkogårdarna i Falu pastorat. Hit vänder du dig med ärenden som gäller gravrätt, gravskötsel med mera. Här hittar du kontaktuppgifter och öppettider för växel och expedition.

Expedition och bokning

  Kyrkogårdsexpedition

   Pastoratskansli

    Präster

     Diakoner och diakoniassistenter

      Församlingspedagoger och -assistenter

       Kyrkomusiker

        Kök och konferens

         Sjukhuskyrkan

          Kyrkogårdsförvaltningen

           Krematoriet

            Fastighetsförvaltningen

             Förtroendevalda

             Här hittar du kontaktuppgifter till förtroendevalda i Falu pastorats kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och kyrkogårdsutskott.