Foto: Ulf Palm

Om Falu Kristine kyrka

Falu Kristine kyrka dominerar sedan 1600-talets mitt den centrala stadsbilden i Dalarnas residensstad. Grunden lades 1642 och kyrkan invigdes första söndagen i advent 1655.

Falu Kristine kyrka – ett ”nationalmonument”

Ansvarig för kyrkan uppförande, och troligen även för ritningarna, var samtidens främste byggare Hans Förster. Arbetet slutfördes dock under ledning av Jűrgen Fischer, som under hela tiden fungerat som arbetsledare.

Kyrkan är uppförd i handslaget tegel från Rankhyttans tegelbruk och har ett koppartak med koppar från Falu gruva samt skiffer. Kyrkan har genomgått tre inre restaureringar under åren 1903-1906, 1965-1966 och 1990-1991.

Falu Kristine kyrka har interiört

• kolonner i röd kalksten från Rättvik
• ett högaltare i kolmårdsmarmor från1906 och ett centralaltare i trä färgsatt i guld och rött från 1998
• en altaruppsats i fyra våningar, utförda av Evert Friis, där den nedersta målningen ”Nattvarden” är en fri kopia efter målning av Nicolas Vallerius.
• en dopfunt med drag från barock och  rokoko av delvis blankpolerad kolmårdsmarmor och med ett lock av driven mässing
• sedan restaureringen 1906 en blå färgsättning av bänkar och snickerier samt förgylld predikstol
• tre orglar: en romantisk läktarorgel med 30 stämmor, byggd 1906 av Setterquist & Son, en barockorgel med 30 stämmor byggd  1982 av Magnussons orgelbyggeri och en liten kororgel i Mariakapellet.
• tre kyrkklockor: storklockan 4.200 kg, mellanklockan 2.130 kg och lillklockan 1.130 kg

Kyrkan äger ett antal både äldre och yngre förnämliga textilier – nämnas kan en röd korkåpa från 1666 tillverkad av Karin Hansdotter i Falun.

I kyrkans äldsta inventarium från 1672 upptas ”en stor förgylld kalk” som troligen är tillverkad under 1500-talets förra hälft.

Vill du veta mer?

Följ gärna Facebook-sidan Falu Kristine kyrka - historia och fakta - klicka här

I Falu Kristine kyrka finns ett häfte att köpa med mer information om kyrkan och dess historia, Stora Kopparbergs kyrka av Sune Garmo, Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté. Den finns också att hämta som pdf på sidan Kyrkorna i Falu pastorat

Fakta om kyrkorna i Falu pastorat

Lär dig mer om kyrkorna i Aspeboda, Grycksbo, Falu Kristine, Stora Kopparberg, Hosjö och Vika. Här kan du ladda ned kyrkobeskrivningarna av Sune Garmo, där historiska fakta blandas med illustrationer och fotografier från kyrkorna. Du kan också få texten uppläst, klicka på ikonen Lyssna.