Gudstjänst

Den som firar gudstjänst i kyrkorna i Svenska kyrkan Falun är en del av ett stort sammanhang – både i världen och i tiden. Därför försöker vi forma gudstjänster där man både kan känna igen sig och där man får uppleva något nytt. Välkommen till både söndagsgudstjänster och vardagsgudstjänster i våra kyrkor och kapell.

För dig som vill veta mer om gudstjänst

Vad är en gudstjänst? Och vilken gudstjänst passar dig?
Läs mer om gudstjänsten

"Vad är syftet med gudstjänsten?"

Alla som utövar en lagidrott vet hur viktigt det är att man samlas för att träna och spela ihop sig som lag. När kyrkans klockor ringer in till gudstjänst händer ungefär samma sak. Det är då vi som församling möts för att få ”teama” ihop oss med varandra och Gud.  Till gudstjänsten får vi komma precis som vi är glada, ledsna, arga, bedrövade, lyckliga osv. Gudstjänsten är till för de som kommer dit. Gudstjänsten ska vara ett sätt för oss att få möta Gud, varandra och oss själva.

Att fira gudstjänst har kyrkan gjort i alla tider. Hur, när , var och på vilket sätt kan bero på vilken kyrkotradition man tillhör. En gudstjänst innehåller alltid sånger (psalmer), texter ur bibeln, böner och att någon berättar om vad det kan innebära att leva med Gud (predikan).  Oftast är det prästen som leder gudstjänsten. Ibland är det mässa/nattvard då man delar bröd och vin. Dop, vigsel, konfirmation och begravning är andra typer av gudstjänster.

Det alla gudstjänster vill ge oss är nya perspektiv på våra liv. Att utmana oss  att växa som människor och ständigt sträva efter att bli ännu mer kärleksfulla. Att mogna och låta tron få växa fram i både tanke och handling. Detta kan vi människor inte fixa själva, utan vi får räkna med Guds hjälp. Det är Jesus som är coachen och vi tillsammans som kyrka som är hans team.  Han är vår medvandrare hela livet, oberoende hur det är eller blir.

Frågan besvarad av prästen Zandra Zinner på omg.svenskakyrkan.se

Teckenspråk i kyrkan

Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka, ett av dessa språk är teckenspråk. Läs mer om teckenspråkigt arbete i Västerås stift och hämta tidningen Händer i kyrkan