Ett kors på en gravsten i motljus.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Gudstjänst - ett tillfälle att stanna upp, hämta kraft och reflektera över sitt liv

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. 
Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

Det finns en kraft i att möta Gud tillsammans

Varje människa kan möta Gud när som helst och hur som helst i sin ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Vi befinner oss i olika skeden i vår tro,  och växer på olika sätt, och vi behöver varandra för att förstå och inspireras. Vi får sjunga, lyssna, läsa trosbekännelsen och be tillsammans.

Vi sjunger, ber och reflekterar över Bibeln

En gudstjänst kan gå till på många olika sätt, men vi sjunger ofta psalmer, läser ur Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder för oss här och nu, i en predikan eller reflektion, och ber. Ibland firar vi också nattvard.

Vi lotsas genom ritualerna

Vi kan förstås känna oss mer eller mindre bekväma med ordningen i en gudstjänst. Hör du till dem som känner en vila i ritualerna – i att läsa eller be tillsammans, stå upp och sitta ner vid olika tillfällen? Eller gör det dig obekväm?

Det finns många sorters gudstjänster, en del passar den traditionella, andra passar den som söker andra uttryckssätt.

Sinnesrogudstjänst

Finn en stund av ro och livsmod, i musiken, i bönerna och delandet. Kom som du är och möt en plats av frid.

Suomalainen seurakuntatyö - finska gudstjänster och församlingsträffar

Sverigefinskt församlingsarbete i Falun och Borlänge.

Bön för fred varje tisdag

En stilla stund, där vi i gemenskap samlas till bön för fred och frihet. Varje tisdag klockan 12.00-12.15 i Falu Kristine kyrka.

Senaste nytt i Svenska kyrkan Falun

Här hittar du aktuella nyheter, gudstjänster, konserter och annat som händer i kyrkan nära dig

Trött kvinna lutar sig tillbaka och tittar på ett barn.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Guds rike känns inte som det riktigt är i närheten, ärligt talat. Särskilt inte om det kräver en motinsats av mig. Att jag ska hålla mig alert, uthållig och frimodig." Läs Tankar inför helgen med prästen Maria Birgitta Agstam Häggkvist.

En man står med en insamlingsbössa som någon lägger en gåva i.

Ge en gåva till Act Svenska kyrkan

Vi lever alla under samma himmel. Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Teckenspråk i kyrkan

Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka, ett av dessa språk är teckenspråk. Läs mer om teckenspråkigt arbete i Västerås stift och hämta tidningen Händer i kyrkan