Falu Kristine kyrkogård

Kristinegatan 13

Redan året efter det att Falun fått sina stadsprivilegier 1641 grundlades Kristine kyrka och den invigdes 1655. Kyrkan är Dalarnas förnämsta renässansverk, och en av de äldsta vars tillblivelse man känner i detalj. Dess imponerande treskeppiga inre är rikt utsmyckat av namnkunniga bergsmän, borgare och stormän, av vilka många funnit sina vilorum under kyrkogolvet. Därom vittnar flera praktfulla epitafier.

Kring kyrkan anlades också en kyrkogård på åsen. Här låg också ett klockgjuteri, där flera av Dalarnas kyrkklockor gjutits.

Numera förekommer inga gravsättningar på kyrkogården.