Suomalainen seurakuntatyö - finska gudstjänster och församlingsträffar

Sverigefinskt församlingsarbete i Falun och Borlänge

Gudstjänster på finska

Mer information kommer inför höstens verksamhet

falun

Stefansgården, Vandrarvägen 2, Hälsinggården, Falun

borlänge

Hagakyrkan

Tervetuloa! Välkommen!

Mer information: Rolf Heikkinen, präst, tel. 070-6751 522 e-post

Finska församlingsträffar i Falun

I Falun ses vi på Kristinegården några gånger per termin. Tervetuloa! Välkommen!

Program, kaffe och gemenskap på finska.

Lokal: Kristinegården, Församlingsvåningen, 1 tr

 

Läs sverigefinska magasinet himmeli

Himmeli är Svenska kyrkans sverigefinska magasin. Den är gratis och går att beställa eller ladda ned. Himmeli on Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen lehti. Lue lehti netissä tai tilaa maksutta.

Läs Himmeli här

Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakuntatyö Tunan rovastikunnassa

Rolf Heikkinen, präst

Tel. 072-241 58 68 e-post

Sverigefinskt församlingsarbete
Tuna och Falu-Nedansiljans kontrakt