Suomalainen seurakuntatyö - finska gudstjänster och församlingsträffar

Sverigefinskt församlingsarbete i Falun och Borlänge. Under hösten 2020 firar vi gudstjänst tillsammans på Stefansgården igen. Start 5 september - varmt välkommen! Församlingsträffarna är fortsatt inställda tillsvidare.

Gudstjänster på finska

falun

Stefansgården, Vandrarvägen 2, Hälsinggården, Falun

Lördag  5/9 12.00

Lördag 3/10 12.00

Lördag 7/11 16.00

borlänge

Hagakyrkan

Söndag 20/9 15.00

Söndag 18/10 15.00

Söndag 15/11 15.00


Tervetuloa! Välkommen!

Mer information: Rolf Heikkinen, präst, tel. 070-6751 522 e-post

Finska församlingsträffar i Falun

Inställt tillsvidare på grund av corona.

I Falun ses vi på Kristinegården några gånger per termin. Tervetuloa! Välkommen!

Program, kaffe och gemenskap på finska.

Första tisdagen i månaden 18.00-20.00 

Lokal: Kristinegården, Församlingsvåningen, 1 tr

 

Läs sverigefinska magasinet himmeli

Himmeli är Svenska kyrkans sverigefinska magasin. Den är gratis och går att beställa eller ladda ned. Himmeli on Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen lehti. Lue lehti netissä tai tilaa maksutta.

Läs Himmeli här

Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakuntatyö Tunan rovastikunnassa

Rolf Heikkinen, präst

Tel. 072-241 58 68 e-post

Sverigefinskt församlingsarbete
Tuna och Falu-Nedansiljans kontrakt