HIMMELI

Himmeli on Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen lehti. Lue lehti netissä tai tilaa maksutta. Himmeli är Svenska kyrkans sverigefinska magasin. Den är gratis och går att beställa eller ladda ned.

Ruotsinsuomalaisuudesta kirkossa

HIMMELI on Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen lehti. Himmelin sivuilta löydät syväsukelluksia ruotsinsuomalaisten lasten ja aikuisten arkeen. Himmeli kertoo myös kirkosta kohtauspaikkana, jonne jokainen meistä on tervetullut.

Sverigefinskt kyrkoliv

Omslagsbild på tidningen HIMMELI julnummer 2020

HIMMELI är Svenska kyrkans sverigefinska magasin. En tidskrift om människans liv mellan himmel och jord, och om oss tillsammans som en flerspråkig, mångkulturell kyrka  - öppen för alla!

Himmeli är ett finskt ord som står för ett traditionellt finskt hantverk, en takkrona   byggd av många små halmstrån. Förr i tiden hängdes himmeli upp särskilt till julen och signalerade både fest och andakt, men i moderna finska hem hänger himmeli ofta året om och kan vara tillverkad av olika material.

Himmelis symbolik är vacker. Så som de små halmstrån i himmeli hänger ihop, så hänger också våra människors liv ihop med varandra och kan tillsammans forma något oerhört vackert. Så som luftströmmen sätter en himmeli i rörelse  - så sätter Anden oss i rörelse.

Himmeli är en magasin om våra liv tillsammans med varandra och Gud. Svenska kyrkan är en flerspråkig och mångkulturell kyrka. Himmeli vill särskilt lyfta fram den rikedomen som sverigefinska barn och vuxna innebär för vår kyrka och den rikedomen som kyrkan innebär för så många sverigefinska barn och vuxna.

En magasin om närvaro, öppenhet och hopp!