Kyrkogård

I Svenska kyrkan Falun finns 11 kyrkogårdar med nästan 10 000 gravplatser.

Kyrkogårdar i Svenska kyrkan Falun

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln på Svenska kyrkan Faluns elva kyrkogårdar.

Gravskötsel 2023

Här finns information om gravskötsel, plantering och beställningar.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till kyrkogårdsförvaltningens expedition och personal.

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här finns möjlighet att söka gravsatta i Sverige.

Pågående/kommande arbete

Här kan du läsa om pågående och kommande arbete på våra kyrkogårdar.

Gravskick

Här hittar du information om vilka olika sorters gravskick som finns på våra kyrkogårdar.

Begravningsombud

Länsstyrelsens begravningsombud utses för att bevaka hur församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Kyrkogårdsutskottet

Kyrkorådets kyrkogårdsutskott ansvarar för pastoratets kyrkogårdar och krematoriet.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen om du har några funderingar kring din gravplats.
Telefon: 023-70 21 00
Telefontider: Måndag-fredag 09.00-12.00, 13.00-15.00
E-post: falu.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Expeditionens öppettider: Måndag-fredag 09.00-12.00, 13.00-16.00
Besöksadress: Kristinegården, Kristinegatan 11, 791 71 Falun

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen.

 

SKOGSKAPELLET/KREMATORIET

Telefon: 023-70 21 02
E-post: falu.skogskapell@svenskakyrkan.se
Adress: Stenmursvägen 13, 791 31 Falun