Minneslund

Minneslunden är ett gravskick av anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts inom ett gemensamt område. Askans läge i minneslunden markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte. Gravsättning av aska utförs utan närvaro av anhöriga. Kyrkogårdsförvaltningen meddelar anhöriga när askan är gravsatt.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för minneslundens vård och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats.

Minneslunden är ett kostnadsfritt gravskick.

Minneslund finns på följande kyrkogårdar:
- Skogskyrkogården
- Hosjö kyrkogård
- Vika kyrkogård
- Aspeboda kyrkogård
- Grycksbo kyrkogård