Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik och kör

Musik har en central plats i Svenska kyrkan och dess gudstjänstliv. Här finns körer för alla åldrar och inriktningar. Svenska kyrkan är också en av landets största konsertarrangörer med ett rikt utbud av konserter.

Veckoannons och månadsagenda

Du hittar en aktuell veckoannons här på Svenska kyrkan Faluns webbsida och i Annonsbladet varje vecka. Där finns information om gudstjänster, musik och verksamhet i Falu pastorats fem församlingar.

Läs mer om Veckoannons och månadsagenda.