Musik och kör

Musik har en central plats i Svenska kyrkan och dess gudstjänstliv. Här finns körer för alla åldrar och inriktningar. Svenska kyrkan är också en av landets största konsertarrangörer med ett rikt utbud av konserter.