Hästbergs kyrkogård

Stenmursvägen 25

I nära anslutning till Skogskyrkogården ligger ytterligare två kyrkogårdar: Hästbergs gamla och Hästbergs nya kyrkogård.

Hästbergs gamla kyrkogård anlades 1886. Den omges av en mäktig 680 meter lång stenmur, genom vilken en vacker grindportal, en s k stiglucka, leder in från Kyrkbacksvägen.

På kyrkogården finns följande gravskick vid val av ny gravplats:
- Kistgravplats
- Urngravplats