Hästbergs kyrkogård

I nära anslutning till Skogskyrkogården ligger ytterligare två kyrkogårdar: Hästbergs gamla och Hästbergs nya kyrkogård.

 

 

Hästbergs gamla kyrkogård anlades 1886. Den omges av en mäktig 680 meter lång stenmur, genom vilken en vacker grindportal, en s k stiglucka, leder in från Kyrkbacksvägen.

Hästbergs nya kyrkogård invigdes 1993 och är belägen öster om den gamla. Den är ritad av landskapsarkitekt Inger Berglund. Kyrkogården har anlagts i gammal hag- och odlingsmark, vars naturliga miljö väl tagits tillvara. Odlingsrösen har behållits som inramning.