Hästbergs kyrkogård

Stenmursvägen 25

I nära anslutning till Skogskyrkogården ligger ytterligare två kyrkogårdar: Hästbergs gamla och Hästbergs nya kyrkogård.

Hästbergs gamla kyrkogård anlades 1886. Den omges av en mäktig 680 meter lång stenmur, genom vilken en vacker grindportal, en s k stiglucka, leder in från Kyrkbacksvägen.

På kyrkogården finns följande gravskick vid val av ny gravplats:
- Kistgravplats
- Urngravplats

Se dig omkring på Hästbergs kyrkogård

Klicka här för att se dig omkring på kyrkogården. Bilderna är tagna sommaren 2020.

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här finns möjlighet att söka gravsatta i Sverige.