Demokrati i kyrkan - förtroendevalda

Svenska kyrkans förtroendemannaorganisation på lokal nivå utgörs av bland annat kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och kyrkogårdsutskott. De förtroendevalda fattar beslut kring pastoratets olika verksamheter. Vart fjärde år väljs de förtroendevalda i kyrkovalet. Mötena är öppna för allmänheten - välkommen!

Sammanträden förtroendevalda Falu pastorat