Förtroendevalda 2022-2025

Svenska kyrkans förtroendemannaorganisation i Falu pastorat utgörs av bland annat kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och kyrkogårdsutskott. De förtroendevalda fattar beslut kring pastoratets olika verksamheter. Vart fjärde år väljs de förtroendevalda i kyrkovalet.

Sammanträden förtroendevalda Falu pastorat