Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Körer

I Svenska kyrkan Falun finns körer för alla åldrar och med många olika profiler. Önskar du veta mer om körerna eller vill du anmäla dig eller ditt barn, vänder du dig till ledaren för den kör du är intresserad av. Kontaktuppgifter hittar du här.

Aspeboda församling

Aspeboda barnkör
Årskurs 2-4.
Repetitionsdag: torsdagar 15.30-16.00
Plats: Aspeboda församlingshem
Ledare: Erik Svensson. Anmälan. Start 29/8.

Aspeboda kyrkokör
Blandad vuxenkör.
Repetitionsdag: onsdagar 19.00-21.00
Plats: Aspeboda församlingshem
Ledare: Erik Svensson. Start 21/8.

Måndagskören
Kören för äldre sångare.
Repetitionsdag: torsdagar 16.00-18.00
Plats: Aspeboda församlingshem
Ledare: Erik Svensson. Start 22/8.

Falu Kristine och Stora Kopparbergs församlingar

Lillmariorna
Flickor och pojkar 5-7 år (f. 2012-2014)
Repetitionsdag: torsdagar 16.10-16.50
Plats: Stora Kopparbergs kyrkas körrum
Ledare: Anna Kjellin. Anmälan. 25 platser. Start 5/9.

Mariakören
Flickor årskurs 2-4.
Repetitionsdag: torsdagar 17.10-18.00
Plats: Stora Kopparbergs kyrkas körrum
Ledare: Anna Kjellin.  Anmälan. Start 5/9.

Falu Kristine gosskör
Pojkar från årskurs 2.
Repetitionsdag: onsdagar
16.00–16.50  Aspiranter (från årskurs 2)
16.15–17.10 Diskanter
16.30–17.30 Manskör
Plats: Kristinegården
Ledare: Sofia Pekkari. Anmälan. Start 4/9.

Vox Maria
Flickor årskurs 5-8.
Repetitionsdag: tisdagar 16.00-17.00
Plats: Stora Kopparbergs kyrkas körrum
Ledare: Anna Kjellin. Anmälan. Start 27/8.

Falu ungdomskör

Flickor 16-25 år. Kören riktar sig till sångare med körvana från årskurs 9 och uppåt.
Repetitionsdag: tisdagar 17.30-19.00
Plats: Stora Kopparbergs kyrkas körrum
Ledare: Anna Kjellin. Anmälan. Start 27/8.

Falu Folk & Gospel
Blandad kör för sångare med körvana.
Repetitionsdag: onsdagar 19.00-21.00
Plats: Kristinegården
Ledare: Sofia Pekkari. Anmälan. Start 4/9.

Stora Kopparbergs damkör
Fyrstämmig damkör för sångare med körvana.
Repetitionsdag: torsdagar 19.00-21.00
Plats: Stora Kopparbergs kyrka
Ledare: Claes Holmgren. Anmälan. Start 5/9.

Falu Kristine kyrkokör
Blandad kör för vuxna sångare med körvana.
Repetitionsdag: torsdagar 19.00-21.30.
Plats: Kristinegården
Ledare: Henrik Alinder. Anmälan. Start 29/8.

Stora Kopparbergs seniorkör
Fyrstämmig blandad kör.
Repetitionsdag: onsdagar 16.30-18.00 varannan vecka
Plats: Stora Kopparbergs kyrka
Ledare: Claes Holmgren. Anmälan. Start 4/9. 

Grycksbo församling

Grycksbo barnkör
Från årskurs 1.
Repetitionsdag: tisdagar 15.30-16.15
Plats: Grycksbo församlingshem
Ledare: Ann-Sofi Stål. Anmälan. Start 3/9.

Grycksbo juniorkör
Från årskurs 4.
Repetitionsdag: onsdagar 16.30-17.15
Plats: Grycksbo församlingshem
Ledare: Ann-Sofi Stål. Anmälan. Start 11/9.

Grycksbo kyrkokör
Blandad vuxenkör, körvana önskvärd.
Repetitionsdag: tisdagar 19.00-21.00
Plats: Grycksbo församlingshem
Ledare: Ann-Sofi Stål. Anmälan. Start 10/9.

Vika-Hosjö församling

Stjärnkören
Kör och skapande årskurs 2-5.
Repetitionsdag: tisdagar 13.20-15.00 (Barnen
hämtas vid skolan)
Plats: Hosjö församlingshem
Ledare: Philip Lindh och Maria Strömberg Hansson
Anmälan. Start 10/9.

Solkören
Barnkör årskurs 1-3.
Repetitionsdag: torsdagar 15.15-16.00
Plats: Vika församlingshem
Ledare: Philip Lindh och Carina Holmbäck
Anmälan. Start 12/9.

Vika-Hosjökören
Blandad vuxenkör.
Repetitionsdag: onsdagar 19.00–21.00
Plats: Vika församlingshem jämna veckor,
Hosjö församlingshem udda veckor,
Ledare: Philip Lindh. Anmälan. Start 11/9.

Körerna i Falu pastorat är medlemmar i Västerås Stifts Kyrkosångsförbund. Läs mer om kyrkosångsförbundets verksamhet klicka här

Ladda ned information om körerna

Kontaktuppgifter till körledare

Erik Svensson
Kyrkomusiker i Aspeboda församling
023-70 20 82, e-post

Henrik Alinder
Kyrkomusiker i Falu Kristine församling
023-70 20 65, e-post

Sofia Pekkari
Kyrkomusiker i Falu Kristine församling
023-70 20 62, e-post

Anna Kjellin
Kyrkomusiker i Stora Kopparbergs församling
023-70 20 63, e-post

Claes Holmgren
Kyrkomusiker i Stora Kopparbergs församling
023-70 20 84, e-post

Minna Heimo tjänstledig
Kyrkomusiker i Stora Kopparbergs  församling e-post

Ann-Sofi Stål
Kyrkomusiker i Grycksbo församling
023-70 21 28, e-post

 

Philip Lindh
Kyrkomusiker i Vika-Hosjö församling
023-70 20 46, e-post


Maria Strömberg-Hansson
Körledare Stjärnkören, Vika-Hosjö församling
023-70 20 50 e-post