Körer

I Svenska kyrkan Falun finns körer för barn, unga och vuxna och med många olika inriktningar. Vill du veta mer om körerna eller vill du anmäla dig eller ditt barn, vänder du dig till ledaren för den kör du är intresserad av.

De positiva hälsoeffekterna av att sjunga i kör är kända sedan lång tid tillbaka. Trots pandemin och varningar att just körsång inte är lämpligt ur smittosynpunkt så är sången viktig för hälsan!

Välkommen att börja sjunga i någon av våra körer. Här kan du se vilket utbud som finns för just dig eller någon du känner som längtar efter körsång. Ta kontakt med körledaren för den kör du är intresserad av.

Kostnaden för att sjunga i kör är din tid och ditt engagemang! Du förväntas delta vid repetitioner, gudstjänster och konserter. För övrigt är körverksamheten gratis.

Vi anpassar just nu verksamheten utifrån de riktlinjer och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger vad gäller storlek på övningslokal, avstånd mellan sångare, tillgång till handtvätt med mera. 

Klicka på bilden och bläddra i foldern!