Dop, konfirmation, vigsel

Vid livets milstolpar och centrala händelser vill Svenska kyrkan gå med och vara det naturliga sammanhanget.

Dop

Det kan göras mycket enkelt och med få förberedelser, eller till en stor fest. Unga som gamla är välkomna att döpas. Du kan enkelt boka tid för dop här på webben.

Vigsel

Äktenskapet är ett naturligt steg för två personer som älskar varandra och som vill leva tillsammans. När ett par gifter sig i kyrkan manifesterar de detta inför Gud, samhället och sig själva.

Glädjen över ett nyfött barn gör att föräldrar väljer att döpa sina barn. Par som valt att leva tillsammans väljer att vigas i Svenska kyrkan och dela glädjen med anhöriga och vänner. 

De gudstjänster som hör samman med dessa olika tillfällen följer Svenska kyrkans ordning, men lämnar samtidigt utrymme för personliga önskemål.

De olika församlingarna i och kring Falun har många präster, diakoner, musiker och andra medarbetare med kunskap och erfarenhet att stödja och hjälpa till så att varje dop och vigsel blir ett minne för livet.

Inför detta sker alltid ett personligt möte och ett samtal med prästen, där ingen fråga är för liten eller för stor.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för att boka dop, vigsel eller begravning:
Expedition och växel tel. 023-70 20 00 måndag-fredag kl 08.00 - 16.00 eller via e-post