Stora Kopparbergs kyrkogård

Kyrkogårdsgränd 2

Stadens utan jämförelse äldsta kyrkogård omger Stora Kopparbergs kyrka, vars äldsta delar, mittskeppet med västportalen mot vapenhuset, räknar sina anor till 1300-talets mitt.

På kyrkogården står, som ett mäktigt bronsmonument, kyrkans fram till 1986 näst största klocka - ”Mäster Pers klocka”.

Den legendariska gruvdrängen Mats Israelsson - ”Fet-Mats” kallad, är begravd på kyrkogården. Endast 20 år gammal omkom han vid ett ras i Falu gruva 1677 och påträffades först 40 år senare. Hans kropp var då så väl bevarad av det vitriolhaltiga gruvvattnet, att han bara tycktes sova. Bland dem som identifierade honom ska då ha funnits hans fästmö, som vid det laget hunnit bli en gammal gumma.

På kyrkogården finns följande gravskick vid val av ny gravplats:
- Askgravplats

Se dig omkring på Stora Kopparbergs kyrkogård

Klicka här för att se dig omkring på kyrkogården. Bilderna är tagna sommaren 2020.

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här finns möjlighet att söka gravsatta i Sverige.