Pågående/kommande arbete

Här kan du läsa om pågående och kommande arbete på våra kyrkogårdar.

Säkerhetskontroll av gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen gör löpande kontroller av gravstenens stabilitet och säkerhet. Gravstenens stabilitet uppmäts enligt nationella riktlinjer som bland annat innebär att gravstenen ska klara ett tryck på 35 kg samt vara dubbade med minst två rostfria dubb. Kontroll av gravstenar påbörjas under hösten 2021. När det bedöms att det finns risk för olycka läggs gravstenen varsamt ner, och gravrättsinnehavaren kontaktas för att ta ställning till åtgärd.

Minneslunden på Skogskyrkogården

Renoveringsarbetet med minneslunden på Skogskyrkogården har gått in i slutfasen. Nu är gångarna omlagda med gatsten, växtligheten är i det närmaste på plats i alla rabatter och buskage.

Vashållare och ljusbärare är monterade och stenarna som skall ligga i smyckningsytorna är utplacerade. Till allhelgonahelgen går det bra att använda den nya ljusbäraren för sitt gravljus.

Det finns några avspärrningar kvar i minneslunden, det beror på att vi är rädda om våra nya rabatter och vill inte att de nyplanterade växterna ska bli nertrampade under vår mest välbesökta helg som är allhelgonahelgen.

Första etappen skulle varit klar 15 juni 2022, men arbetet är fördröjt pga. en del leveransförseningar.

Vi ser fram emot att renoveringen blir klar under hösten 2022. Läs mer här

Askgravplatser på Grycksbo kyrkogård

På Grycksbo kyrkogård har vi anlagt ett nytt område med askgravplatser, med plats för 220 gravplatser. Sju upphöjda växtbäddar med perenner bildar den centrala punkten och runt dessa kommer askgravplatserna att placeras. Omkringliggande buskage har kompletterats med belysning och buskar av olika slag såsom måbär, aronia, try och bergtall.

Den befintliga gångvägen har kompletterats med lyktstolpar och leder fram till en sittplats med vattenspegel. Här kan man sitta och lyssna till vattnets porlande och se ut över den nya anläggningen.

De första gravsättningarna har redan ägt rum och vi känner oss mycket nöjda med den fina anläggning som askgravplatsen har blivit på Grycksbo kyrkogård.

Har ni frågor och funderingar så hör gärna av er!
Karin Elofsson
Kyrkogårdsföreståndare
023-70 21 01