Pågående/kommande arbete

Här kan du läsa om pågående och kommande arbete på våra kyrkogårdar.

Minneslunden på Skogskyrkogården
kommer att förändras

Önskan om att få bli begravd i en minneslund har ökat stadigt. Många tilltalas av den rofyllda platsen och att man inte förbinder sig till någon skötsel och underhåll. Önskar man hedra den avlidne kan man göra det med ljus eller blommor på avsedd plats. Kyrkogårdspersonalen ansvarar sedan för all skötsel och plantering.

SAKNAD ENSKILD UTSMYCKNING

Tidigare fanns en stor mängd enskild utsmyckning vid minneslunden som gjorts av privatpersoner. Dessa togs bort den 1 juni 2021 och finns för avhämtning vid Skogskyrkogårdens ekonomilokal.

Så kommer minneslunden och askgravplatsen att förändras

  • Flera smyckningsytor kommer att skapas där du som besökare kan sätta blommor eller ljus
  • Rabatterna kommer att ansas och göras mer tilltalande
  • Genom lunden kommer det att finnas ett gångstråk som hänvisar till sittplatser
  • Askgravplatserna utökas med 7 askgravringar

Arbetet planeras att ta sin början hösten 2021

 

För frågor och funderingar kring minneslunden, kontakta kyrkogårdschef Karin Elofsson 023-70 21 01.