Pågående/kommande arbete

Här kan du läsa om pågående och kommande arbete på våra kyrkogårdar.

Säkerhetskontroll av gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen gör löpande kontroller av gravstenens stabilitet och säkerhet. Gravstenens stabilitet uppmäts enligt nationella riktlinjer som bland annat innebär att gravstenen ska klara ett tryck på 35 kg samt vara dubbade med minst två rostfria dubb. Kontroll av gravstenar påbörjas under hösten 2021. När det bedöms att det finns risk för olycka läggs gravstenen varsamt ner, och gravrättsinnehavaren kontaktas för att ta ställning till åtgärd.

Minneslunden på Skogskyrkogården

Minneslunden på Skogskyrkogården kommer att förändras. Läs mer här

Askgravplatser på Kämparvets kyrkogård

Här anlägger vi ytterligare askgravplatser med hjälp av entreprenör BTF mark och trädgård. Det kommer bli ca 60 gravplatser och den beräknas vara klar under hösten 2021.

Har ni frågor och funderingar så hör gärna av er!
Karin Elofsson
Kyrkogårdsföreståndare
023-70 21 01