Askgravplats

En askgravplats är en gravplats med plats för två askor/urnor. Askgravplatsen markeras med en namnplatta i brons och upplåts idag med begränsad gravrätt i 25 år. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för den gemensamma planteringen. Anhöriga får smycka askgravplatsen med snittblommor i vas samt ljus.

I kostnaden för askgravplatsen ingår namnplatta, urna samt skötsel i 25 år. Vid ytterligare gravsättning på askgravplatsen tas en ny avgift ut för namnplatta samt för förlängning av skötseln av askgravplatsen.

Priser
Namnplatta inklusive urna: 3 000 kr
Extra text t.ex. ”Till minne” + namn: 700 kr
Skötsel 25 år askgravplats: 4 000 kr
Förlängning av skötsel av askgravplats vid ny gravsättning: 160 kr/år
(skötseltiden ska vara densamma som gravrättstiden)

Urna och namnplatta

Askgravplats finns på följande kyrkogårdar:
- Skogskyrkogården (inga lediga askgravplatser)
- Kämparvets kyrkogård
- Stora Kopparbergs kyrkogård
- Hosjö kyrkogård
- Vika kyrkogård
- Aspeboda kyrkogård
- Grycksbo kyrkogård
- Nya Hästbergs kyrkogård