Aspeboda kyrkogård

Lilla Aspeboda 160

Kyrkogården i Aspeboda, med sin vackert belägna minneslund, ligger i direkt anslutning till den lilla, varmt tegelröda kyrkan och den faluröda klockstapeln.

Kyrkan är den tredje i ordningen på samma plats. Den första, Helige Andes kapell, byggdes 1609 och följdes av en under åren 1667-1681 uppförd timrad och spånklädd bergsmanskyrka. En våldsam brand ödelade kyrkan en augustinatt 1959. Den nuvarande kyrkan invigdes 1963 av biskop Sven Sillén.

Många bergsmän vid Kopparberget hade i gamla tiden sina bopålar i socknen. Det avspeglas i många äldre gravvårdar på kyrkogården.

På kyrkogården finns följande gravskick vid val av ny gravplats:
- Kistgravplats
- Urngravplats
- Askgravplats
- Minneslund