Aspeboda kyrkogård

Lilla Aspeboda 160

Kyrkogården i Aspeboda, med sin vackert belägna minneslund, ligger i direkt anslutning till den lilla, varmt tegelröda kyrkan och den faluröda klockstapeln.

Kyrkan är den tredje i ordningen på samma plats. Den första, Helige Andes kapell, byggdes 1609 och följdes av en under åren 1667-1681 uppförd timrad och spånklädd bergsmanskyrka. En våldsam brand ödelade kyrkan en augustinatt 1959. Den nuvarande kyrkan invigdes 1963 av biskop Sven Sillén.

Många bergsmän vid Kopparberget hade i gamla tiden sina bopålar i socknen. Det avspeglas i många äldre gravvårdar på kyrkogården.

På kyrkogården finns följande gravskick vid val av ny gravplats:
- Kistgravplats
- Urngravplats
- Askgravplats
- Minneslund

Se dig omkring på Aspeboda kyrkogård

Klicka här för att se dig omkring på kyrkogården. Bilderna är tagna sommaren 2020.

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här finns möjlighet att söka gravsatta i Sverige.