Foto: Ulf Palm

Skogskapellet

Skogskapellet, ritat av stadsarkitekt Erik Lundgren, är ett begravningskapell som uppfördes 1938 på den samtidigt anlagda Skogskyrkogården. Det är vackert beläget på en höjd ovanför stadsdelen Manhem.

Anläggningen utökades 1968 med ett mindre kapell, Lilla kapellet, och ett väntrum.

I anslutning till kapellet ligger det samtidigt uppförda krematoriet. En ny tillbyggnad av krematoriet blev klar hösten 2018.

Minnesblad till begravningar i Skogskapellet kan sändas direkt till:

Skogskapellet
Stenmursvägen 13
791 31 Falun

Kyrkogård

I Svenska kyrkan Falun finns 11 kyrkogårdar med nästan 10 000 gravplatser.