Vika kyrkogård

Vikavägen 126

På kyrkogården står klockstapeln från 1600-talet, som bär upp en av landsbygdens största kyrkklockor, den fyra ton tunga Storklockan från 1692.

Kyrkogården torde vara mycket gammal. Den har enligt bevarande handlingar varit i bruk 1623, sannolikt redan då sedan länge. Den har sedan utvidgats både 1880 och 1930.

På kyrkogården finns följande gravskick vid val av ny gravplats:
- Kistgravplats
- Urngravplats
- Askgravplats
- Minneslund