Vika kyrkogård

Vikavägen 126

På kyrkogården står klockstapeln från 1600-talet, som bär upp en av landsbygdens största kyrkklockor, den fyra ton tunga Storklockan från 1692.

Kyrkogården torde vara mycket gammal. Den har enligt bevarande handlingar varit i bruk 1623, sannolikt redan då sedan länge. Den har sedan utvidgats både 1880 och 1930.

På kyrkogården finns följande gravskick vid val av ny gravplats:
- Kistgravplats
- Urngravplats
- Askgravplats
- Minneslund

Se dig omkring på Vika kyrkogård

Klicka här för att se dig omkring på kyrkogården. Bilderna är tagna sommaren 2020.

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här finns möjlighet att söka gravsatta i Sverige.