Sinnesrogudstjänst

Här kan du tända ett ljus, skriva en bön och med andra dela erfarenheter av ljus och mörker för att finna hopp och kraft.

Sinnesrogudstjänster 

Lördagen den 24 september 18.00 (planering i kyrkan 16.45)

Lördagen den 29 oktober 18.00 (planering i kyrkan 16.45)

Lördagen den 26 november 18.00 (planering i kyrkan 16.45)

Fredag den 23 december 18.00 (planering i kyrkan 16.45)

Sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Vad är en sinnesrogudstjänst?

Sinnesrogudstjänsten utgör ett möte mellan kyrkan och tolvstegsandligheten. Det här är en gudstjänst som verkligen berör alla. Om du är trött och sliten, har eller har haft missbruks- eller relationsproblem eller kanske söker en annan typ av gudstjänst än den traditionella är du varmt välkommen hit.

På gång i Svenska kyrkan Falun

Här hittar du aktuella nyheter, gudstjänster, konserter och annat som händer i kyrkan nära dig