Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sinnesrogudstjänster

Sinnesrogudstjänsterna firas, med olika teman, sista lördagen i månaden kl 18 i Stora Kopparbergs kyrka. Planering för den som vill kl 16.45. Kaffe serveras i kyrkan från kl 17. Välkommen!

Gudstjänster och teman våren 2019

26 januari  Tro genom sinnesro

23 februari  Orden som ger sinnesro

30 mars  Andlig näring för sinnesro

27 april  Sinnesro i påskens ljus

25 maj  Bön, sinnesro och sinnesoro  

Musiker och solister medverkar.

Ju fler som är delaktiga i gudstjänsterna desto bättre. Alla som vill är välkomna till samtal om temat, val av dikter och psalmer samt idéer som kan förbättra och fördjupa. Planeringsträffarna börjar en dryg timme innan gudstjänsten, kl 16.45, vi samlas vid borden till vänster om ingången.

Om du vill dela eller medverka med sång och musik kan du anmäla det till någon av oss, så hittar vi ett datum som passar. Och hör gärna av dig med idéer eller frågor!

Maria Eklind, präst, tel. 023-70 20 49
e-post

Sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.