Sinnesrogudstjänster

Just nu sänds sinnesrogudstjänsterna via Wolf FM Radio 88,8 en gång i månaden, med olika teman varje gång. Välkommen att lyssna och även att ringa in till studion om du vill. Du är också välkommen att delta i planeringen av sinnesrogudstjänsten en tid innan.

sinnesroGudstjänster 2021

Lyssna på din radio 88,8 MHz eller via webb www.wolffmradio.se eller ladda ned appen.

Tisdag 26/1 19.00 Maria Eklind, präst, Emelie Kjellgren, diakon, Ann-Sofi Stål, kyrkomusiker. Planering 13/1: se nedan.

Tisdag 23/2 19.00 Maria Eklind, präst, Emelie Kjellgren, diakon, Sofia Pekkari, kyrkomusiker

Vilka psalmer ska vi sjunga? Har du en dikt du vill dela? Vill du dela med dig av en livsberättelse?
Kom med och planera och var kreativ på zoom mötet! Planering inför sinnesrogudstjänsten 26 januari blir onsdag 13 januari kl 18.00 på Zoom: 
https://zoom.us/j/92809671147?pwd=SW1mT1hOVHVCNDFHNVV0Zm9NVlR1QT09 

Ju fler som är delaktiga i gudstjänsterna desto bättre. Alla som vill är välkomna till samtal om temat, val av dikter och psalmer samt idéer som kan förbättra och fördjupa. 

Har du idéer eller frågor? Hör av dig till Emelie Kjellgren, diakon 023-70 20 91
e-post

Sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.