Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ung

Även om unga har ungefär samma frågor och funderingar kring livet genom tiderna, förändras världen runtomkring ständigt. Men ett förändras aldrig - det är alltid kul att vara tillsammans! Välkommen att träffa nya och gamla vänner hos Svenska kyrkan Falun.

Idag finns Svenska kyrkan Falun...

  • i Faluns gymnasieskolor och på högskolan Dalarna i Falun och Borlänge

  • i samverkan med olika organisationer som arbetar för ungdomar i Falun

  • på Svenska kyrkans egen ungdomsgård Grönan - mitt i centrum

  • i konfirmandgrupperna - som är mötesplatser för diskussion kring livsfrågor, värderingar och tro.