Foto: Malin Wrigstad/IKON

Ung

Även om unga har ungefär samma frågor och funderingar kring livet genom tiderna, förändras världen runtomkring ständigt. Men ett förändras aldrig - det är alltid kul att vara tillsammans! Välkommen att träffa nya och gamla vänner hos Svenska kyrkan Falun.

Idag finns Svenska kyrkan Falun...

  • i Faluns gymnasieskolor och på Högskolan Dalarna i Falun och Borlänge

  • i samverkan med olika organisationer som arbetar för ungdomar i Falun

  • på Svenska kyrkans egen ungdomsgård Grönan - på Kristinegården, mitt i Falun

  • i konfirmandgrupperna - som är mötesplatser för diskussion kring livsfrågor, värderingar och tro.