Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kämparvets kyrkogård

Vid mitten av 1800-talet började kyrkogården kring Falu Kristine kyrka bli helt i anspråkstagen, och behovet av en ny allt mer aktuell. Den kom att förläggas till Kämparvet i anslutning till Promenaden och togs i bruk i början av 1860-talet. I dag ger den intryck av en lummig park.

Numera förekommer endast urnnedsättningar på kyrkogården.