Kämparvets kyrkogård

Vallmansgatan 2

Vid mitten av 1800-talet började kyrkogården kring Falu Kristine kyrka bli helt i anspråkstagen, och behovet av en ny allt mer aktuell. Den kom att förläggas till Kämparvet i anslutning till Promenaden och togs i bruk i början av 1860-talet. I dag ger den intryck av en lummig park.

På kyrkogården finns följande gravskick vid val av ny gravplats:
- Urngravplats
- Askgravplats

Se dig omkring på Kämparvets kyrkogård

Klicka här för att se dig omkring på kyrkogården. Bilderna är tagna sommaren 2020.

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här finns möjlighet att söka gravsatta i Sverige.