Norslunds kyrkogård

Vallavägen 2

Kyrkogården anlades 1884, för övrigt på platsen för den veterligen först utannonserade idrottstävling som arrangerats i landet. Den genomfördes söndagen den 31 augusti 1794 ”af omtanka för den arbetande hopens uppmuntran’’ och följdes av prisutdelning efter aftonsången i Falu Kristine kyrka.

En rikt omväxlande karaktär präglar den trädrika kyrkogården. Varierande gravvårdar avspeglar äldre tiders klasskillnader, som ofta var klart markerade – även efter döden.

Mest iögonfallande av kyrkogårdens alla gravar är ”Ljungbergs kulle”, en väldig stendös i nästan fornnordisk stil, under vilken en ständig låga brinner. Den markerar viloplatsen för Erik Johan Ljungberg, disponent för Stora Kopparbergs Bergslags AB under nästan fyra decennier från 1875, betraktad som en av samtidens främsta industriledare.

Kyrkogården i Norslund hette tidigare Kungsarvets kyrkogård, ett namn som anknyter till områdets anrika och stolta historia. Den ligger nämligen på marker som tillhörde Norets kungsgård i Norsån, nuvarande Slussen, och fungerade som landshövdingesäte tills det att nuvarande residenset vid Åsgatan togs i bruk.

På kyrkogården finns följande gravskick vid val av ny gravplats:
- Kistgravplats
- Urngravplats

Se dig omkring på Norslunds kyrkogård

Klicka här för att se dig omkring på kyrkogården. Bilderna är tagna sommaren 2020.

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här finns möjlighet att söka gravsatta i Sverige.