Nya Hästbergs kyrkogård

Kyrkbacksvägen 50

I nära anslutning till Skogskyrkogården ligger ytterligare två kyrkogårdar: Hästbergs gamla och Hästbergs nya kyrkogård.

Hästbergs nya kyrkogård invigdes 1993 och är belägen öster om den gamla. Den är ritad av landskapsarkitekt Inger Berglund. Kyrkogården har anlagts i gammal hag- och odlingsmark, vars naturliga miljö väl tagits tillvara. Odlingsrösen har behållits som inramning.

På kyrkogården finns följande gravskick vid val av ny gravplats:
- Kistgravplats
- Urngravplats
- Askgravplats