Skogskyrkogården

Stenmursvägen 13

Skogskyrkogården ritades av dåvarande stadsarkitekten Erik Lundgren och invigdes 1938. Efter att flera gånger ha utvidgats och kompletterats är den i dag pastoratets största. Den kan även betecknas som en av Faluns vackraste parker, rofyllt avskärmad från bostadsområden och brusande trafikleder av ståtlig tallskog och lummig grönska.

Faluns första minneslund anlades 1956 på Skogskyrkogården. Här invigdes 1992 ett konstverk, skulpturen ”Källan”. Den har utförts av faluskulptören Jörg Jeschke, och bygger på tre element i samverkan: sten, stål och vatten. Med stenen har konstnären velat symbolisera det jordbundna, med motformen i rostfritt stål det uppåtsträvande och befriande – samt med vattnet det evigt förnyande.

1992 anlades intill minneslunden ett område för en ny gravsättingsform med askgravplatser - ”Skogslunden”. Varje grav markeras här med en namnplatta i brons. Möjlighet finns att gravsätta två anhöriga i samma grav.

På kyrkogården finns följande gravskick vid val av ny gravplats:
- Kistgravplats
- Urngravplats
- Minneslund

Se dig omkring på Skogskyrkogården

Klicka här för att se dig omkring på kyrkogården. Bilderna är tagna sommaren 2020.

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här finns möjlighet att söka gravsatta i Sverige.