Ljung

Gravskötsel 2021

Här finns information om gravskötsel, plantering och beställningar.

Skötsel och plantering

Alternativ 1: Grundskötsel

I grundskötsel ingår följande:
- Vår- och höststädning
- Borttagning av vissna snittblommor, vinterkransar och vinterdekorationer samt engångsljus
- Enklare justering av gravvård/gravsten
- Vid gräsgrav; klippning av gräs på gravplatsen samt putsning av gräs runt gravsten och stenram
- Vid grusgrav; rensning samt krattning av grusad yta

Mindre grav
190 kr/år

Större grav
230 kr/år

Alternativ 2: Skötsel (ej plantering)

Utöver grundskötselns innehåll ingår även följande:
- Rensning, luckring och vid behov påfyllning/byte av jord i befintlig planteringsyta
- Beskärning, putsning och vattning av befintliga växter
- Vår- och höstgrävning samt gödsling av planteringsyta

710 kr/år

Alternativ 3: Sommarplantering

Inklusive grundskötsel och skötsel

Mindre rabatt
2 st stora blommor
5 st kantväxter
870 kr/år

Standard rabatt
3 st stora blommor
7 st kantväxter
1 060 kr/år

Större rabatt
5 st stora blommor
10-12 st kantväxter
1 225 kr/år

Tillägg

Pensé – 12 kr/st
Ljung – 50 kr/st
Vinterkrans – 125 kr/st
Ljus och ljuständning – 85kr/tillfälle
Extra ljus på samma grav – 25 kr/st
Snittblommor (bukett) – 100 kr/tillfälle

Alternativ 4: Anhörig sköter hela gravplatsen själv

Väljer du att sköta gravplatsen själv behöver du tänka på att du ska sköta hela gravplatsens yta genom att klippa gräs, putsa gräskanter, hålla planteringsytan fri från ogräs samt ta bort vissna blommor.

TIDER FÖR PLANTERING

Penséer - 1:a maj
Sommarblommor - Midsommar
Ljung - Mitten av oktober
Vinterkrans - Allhelgona

Gravskötsel

kontakta kyrkogårdsförvaltningen falun

Har du några funderingar kring din gravplats, kontakta kyrkogårdsexpeditionen tel. 023-70 21 00.
Telefontider: Måndag-fredag 09.00-12.00, 13.00-15.00

Expeditionens öppettider: Måndag-fredag 09.00-12.00, 13.00-16.00

Besöksadress: Kristinegården, Kristineg. 11 e-post

 

Personal

Karin Elofsson, kyrkogårdsföreståndare, tel. 023-70 21 01 e-post

Stefan Carlsson, biträdande kyrkogårdsföreståndare,
tel. 023-70 21 23 e-post

Gärd Eriksson, förvaltningsassistent, tel. 023-70 21 26 e-post

Emma Mathiasson, kyrkogårdsexp., tel. 023-70 21 04 e-post

Mona Björkbom, kyrkogårdsexp., tel. 023-70 21 03 e-post

Dennis Jansson, förvaltningschef, tel. 023-70 20 05 e-post

Skogskapellet/krematoriet

Tel. 023-70 21 02, fax 023-106 09