Grycksbo kyrkogård

Kyrkbyvägen 7

Kyrkogården i Grycksbo invigdes 1905 och är skönt belägen vid sjön Grycken. Den betagande utsikten därifrån upp mot de blånande höjderna i väster ska enligt traditionen ha inspirerat skalden A.F. Lindblad att skriva den bekanta sången ”Över skogen, över sjön”.

En dominerande plats på kyrkogården intar disponentsläkten Munktells familjegrav - arvtagare efter Johan Munktell, som grundade pappersbruket redan 1740.

På kyrkogården finns följande gravskick vid val av ny gravplats:
- Kistgravplats
- Urngravplats
- Askgravplats
- Minneslund