Foto: Magnus Aronson/IKON

Sjukhuskyrkan Falun

Sjukhuskyrkan finns för dig som är patient, närstående eller personal på Falu lasarett.

Hos oss har du möjlighet för samtal om livssituation, oro, sorg, eller för hjälp med förbön och andakt. Om du behöver ta en paus eller hämta kraft är du välkommen till en stilla stund i kapellet.

Du som är patient, närstående eller personal

Välkommen att ta kontakt med oss när du funderar över din livssituation, när tillvaron förändras och existensen gör sig påmind. När du vill samtala om svåra saker, oro, sorg, ångest, tro, tvivel... När du önskar ha hjälp med förbön, riter och andakter när människor du känner ansvar för behöver ditt stöd, och du önskar väg-/handledning.

Vi för inga journaler och har tystnadsplikt. Sjukhuskyrkan kan också samverka med aktörer inom den öppna vården.

Vi kan också förmedla kontakt med din hemförsamling eller med företrädare för andra kyrkor, samfund och religioner.

I Dalarna finns Sjukhuskyrkan i Avesta, Falun, Ludvika, Mora och Säter. Läs mer klicka här

Andakt - välkommen till en stilla stund varje tisdag

I S:t Lukas kapell, i Falu lasarett, hålls andakt och meditation varje tisdag 09.00-09.30. Kapellet hittar du en trappa ner, när du har passerat receptionen vid lasarettets huvudentré.

Här finns också vår expedition och samtalsrum.

Sjukhuskyrkan kan också hjälpa till med enskilda andakter och gudstjänster efter önskemål och särskild kontakt. Det kan gälla förbön, nattvard, andakt vid någon närståendes dödsbädd eller död, namngivningsritual, krisdop etc.

Du som är patient eller närstående

Som patient eller närstående kan du behöva hjälp eller stöd. Inte sällan är ett besök på en mottagning eller inskrivning på en avdelning förknippat med oro och osäkerhet. Tankarna är många när vi väntar på eller genomgår behandling. Ibland blir vi tvungna till perspektivskifte.

Personalstöd

Sjukhuskyrkan har som uppgift att också stötta dig som jobbar i vården.

Stödgrupper för barn och unga i sorg

När det inträffar ett dödsfall i familjen blir ingenting sig likt. Då kan det vara en hjälp att träffa andra som varit med om samma sak som vet vad det handlar om. Vi erbjuder åldersindelade grupper för barn och unga.

Personal och information om sjukhuskyrkan

Maria Näslund, sjukhusdiakon, arbetsledare
023-49 26 54
maria.naslund@regiondalarna.se

David Edman, sjukhuspräst
023-49 23 06
david.edman@regiondalarna.se

Judith Lindenmo, sjukhusdiakon
023-49 23 43
judith.lindenmo@regiondalarna.se

Ingrid Silfverin, sjukhuspräst
023-49 23 41
ingrid.silfverin@regiondalarna.se

Gunilla Sehlin, sjukhuspastor
023 49 28 57
gunilla.sehlin@regiondalarna.se 

Thomas Isaksson, kantor/kyrkomusiker
023-70 20 55
thomas.isaksson@svenskakyrkan.se
 
Vår gemensamma e-postadress är sjukhuskyrkan.falun@regiondalarna.se
 
Du kan också nå oss via sjukhusets växel på 023-49 00 00.
I akuta fall har vi beredskap efter kontorstid, detta gäller då endast sökning via sjukhusets personal.

Informationsfolder
 
Hämta Sjukhuskyrkan Faluns informationsfolder för utskrift - klicka här