Hosjö kyrkogård

Kyrkvägen 7

Utöver den vid kyrkan belägna gamla kyrkogården anlades 1965 en ny kyrkogård, ritad av trädgårdsarkitekt Roderich Stintzing, bortom den bördiga dalgången öster om kyrkan.

Där har även en minneslund anlagts, högt belägen på en tallbevuxen ås, och med en betagande utsikt mot kyrkan.

Arbetarrörelsen hade under sågverksepoken ett starkt fäste i Korsnäs- och Hosjö-bygden. Flera av dess riksbekanta företrädare vilar nu på kyrkogården, bland dem Rickard Lindström.

På kyrkogården finns följande gravskick vid val av ny gravplats:
- Kistgravplats
- Urngravplats
- Askgravplats
- Minneslund

Se dig omkring på Hosjö kyrkogård

Klicka här för att se dig omkring på kyrkogården. Bilderna är tagna sommaren 2020.

Se dig omkring på Hosjö kyrkogård

Klicka här för att se dig omkring på kyrkogården. Bilderna är tagna sommaren 2020.