Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hosjö kyrkogård

Utöver den vid kyrkan belägna gamla kyrkogården anlades 1965 en ny kyrkogård, ritad av trädgårdsarkitekt Roderich Stintzing, bortom den bördiga dalgången öster om kyrkan.

Där har även en minneslund anlagts, högt belägen på en tallbevuxen ås, och med en betagande utsikt mot kyrkan.

Arbetarrörelsen hade under sågverksepoken ett starkt fäste i Korsnäs- och Hosjö-bygden. Flera av dess riksbekanta företrädare vilar nu på kyrkogården, bland dem Rickard Lindström.