Foto: Ulf Palm

Om Hosjö kyrka

Hosjö öster om Falun är en gammal bruksort, framväxt på 1600-talet. Läget i norra utkanten av Vika socken var skälet till att ett eget brukskapell uppfördes på 1660-talet. Byggnaden ligger på en höjd, lite avskilt från övriga samhället. Kyrkan och församlingshemmet bildar idag en oas mitt i bruset från både järnvägen och riksvägen alldeles intill.

I kyrkans vackra omgivning finns en kyrkogård med flera kulturhistoriskt intressanta gamla gravar men även nyare familjegravar. En bit från kyrkan nedåt backen finns den nya kyrkogården med såväl familjegravar som minneslund och askgravlund.

Området som kyrkan är byggd på kallas Tallbacken. Det har sitt namn efter de gamla tallar som växer här och som är fridlysta naturminnesmärken. På Tallbacken ligger förutom kyrkan, församlingshemmet och den f d Kyrkskolan, där församlingens barnverksamhet bedrivs, samt prästgården som idag är privatbostad.

Under orgelläktaren hänger Lars Benzelstierna, biskop i Västerås 1759-1800. Också han verksam vid inrättandet av fattigskolan.  Orgeln är i sitt nuvarande skick från 1989. Den ersatte då en orgel från 1941. Orgeln kompletteras av en kororgel och en flygel.

Lundström var föregångare inom skolväsendet med sin vision om att även de fattiga skulle ha rätt att gå i skola. Hosjö fattigskola var den andra i sitt slag i Sverige. 

På norra väggen hänger bergmästare Anders Lundström, 1711-1793, grundare av Hosjö fattigskola.

Långhuset, målningar och inventarier

Predikstolen är från 1600-talet och restaurerades 1952. Då togs de ursprungliga motiven med sina färger fram. Samtidigt återfick bänkarna sitt ursprungliga utseende från 1600-talet. Dopfunten är också den  från 1600-talet.
 
I kyrkan hänger flera målningar och porträtt. Ovanför dörren till sakristian avbildas Kristus, smärtomannen. På södra väggen mittemot finns ett namnchiffer tillhörande Karl den XI som var kung i Sverige då kyrkan byggdes.

På södra väggen hänger också ett porträtt av biskopen och psalmförfattaren Jesper Svedberg, född på Svedens gård, vid Hosjöns norra strand. Vid tiden för det stora kyrkbygget i Hosjö var Jesper Svedberg 10 år gammal och säkert följde han bygget här på Tallbacken med spänning! Svedberg blev sedermera biskop i Skara 1702-1735. Svedberg har Bl a skrivit Sv Ps 6: Lova Gud i himmelshöjd, sjung med glädje, lust och fröjd.

Koret

Koret är idag lika brett som långhuset. Tidigare fanns en äldre sakristia i norr och materialbod i söder, men dessa revs vid ombyggnaden 1880 då man också byggde till den nuvarande sakristian.

Korväggens målning är utförd av Jerk Werkmäster med motivet Jesu bergspredikan. Vid Jesu fötter finner vi lärjungarna och till höger i målningen står Hosjöfolket klädda, som sig bör, i Vikadräkt. Sjön är Galileiska sjön, men samtidigt sjön Runn vid vars strand Hosjö ligger. Altarkrucifixet skänktes till kyrkan 1759.
På korväggen hänger två målningar med motiven Jesu dop (till vänster) och Natttvarden (till höger). Båda är oljemålningar från 1700-talet. Under korgolvet finns grav för Hr och Fru landshövding G G Apelman. Landshövdingen dog 1721, men gravsattes aldrig här.

Även "lillklockan" från 1669 är prydd med bibelspråk. Dessa från Psaltaren 150:5 och Lukas 2:14:
"Prisa honom med klingande cymbaler,
prisa honom med jublande cymbaler"

”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt

"Över alla Libanons cedrar,
de höga och mäktiga,
och alla Bashans ekar"

Tornet och dess klockor

När kyrkan togs i bruk såg tornet annorlunda ut, med en lägre spetsig spira som vilade på en lökkupol. dess nuvarande utseende fick tornet vid ombyggnaden 1880. I tornet hänger "storklockan", gjuten i Stockholm 1683, med bibelspråk från Jesaja 2:13.

Byggandet av Hosjö kyrka

Bygget av Hosjö kyrka vid mitten av 1600-talet är unikt för sin tid genom att kyrkan kunde byggas enbart med hjälp av insamlade medel. Tillsammans med välgörare i Kopparbergs och Sundborns socknar skänkte Hosjöbygdens folk både pengar och material men också tid och arbetskraft till kyrkbygget. En särskild gåvobok finns bevarad från kyrkobyggets dagar där givarna antecknat gåvan och skrivit under med namnteckning.

Hosjö kyrka togs i bruk år 1663 som kapell under Vika. Platsen för det tidigare Norwika Kapell av medeltida ursprung (belagt 1370) är idag okänd, men enligt gammal tradition ska det ha legat vid Kapellsbacken i Risholn, ca 3 km mot Sundborn. Den nuvarande kyrkan har restaurerats 1770, 1880, 1915 och 1952.

vika-hosjö församling

Vika-Hosjö församling bildades 2012 då Vika och Hosjö församlingar gick samman.

Genom århundradena har församlingarna i Vika och Hosjö stått varandra nära. Vika socken har rötter ända in i medeltiden. På 1600-talet byggdes ett kapell i Hosjö då avståndet mellan Vika och Hosjö ofta kändes för långt. 1940 blev Hosjö till en egen församling. Drygt 70 år senare gick församlingarna samman igen.

Fakta om kyrkorna i Falu pastorat

Lär dig mer om kyrkorna i Aspeboda, Grycksbo, Falu Kristine, Stora Kopparberg, Hosjö och Vika. Här kan du ladda ned kyrkobeskrivningarna av Sune Garmo, där historiska fakta blandas med illustrationer och fotografier från kyrkorna. Du kan också få texten uppläst, klicka på ikonen Lyssna.