Hur blir man medlem?

Alla som döps inom Svenska kyrkan blir medlemmar automatiskt. Det går också att anmäla att man önskar bli medlem. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen. Här finns webbformulär för medlemskap.

BLI MEDLEM I SVENSKA KYRKAN
Alla som döps inom Svenska kyrkan blir automatiskt medlemmar.  Det går också att anmäla att man önskar bli medlem. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Du kan använda formuläret ovan och skicka in direkt eller blanketten nedan som du sedan skickar till församlingsexpeditionen. 

Du kan även formulera dig fritt i ett vanligt brev. Vi tar sedan kontakt med dig. Du kan också själv besöka församlingsexpeditionen i Falun för att personligen ansöka om att bli medlem i Svenska kyrkan. På sidan Kontakta oss hittar du adress och öppettider - klicka här

Skriv ut blanketten Anmälan om inträde och skicka eller ta med till församlingsexpeditionen

 

MEDLEM GENOM DOPET
• Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.
• Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.
• Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.
• Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt beroende på var man bor.

BARNET SOM MEDLEM
• Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan.
• Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om hen inte är döpt. Barn över tolv år ska själv ge sitt samtycke.

FOLKBOKFÖRD UTANFÖR SVERIGE
Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala.
E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

vill du gå ur svenska kyrkan?

Om du vill säga upp ditt medlemskap kontaktar eller besöker du församlingsexpeditionen. Att gå ur Svenska kyrkan kostar ingenting. Du är alltid varmt välkommen tillbaka. På sidan Kontakta oss hittar du kontaktuppgifter, adress och öppettider - klicka här