Falu ungdomskör

Kör för tjejer från åk 9, med körvana.

Falu ungdomskör är en kör för tjejer med körvana, från årskurs 9 och uppåt, 16-25 år.
Vi övar i Stora Kopparbergs kyrkas körrum på tisdagar.

Ledare: Anna Kjellin

Verksamheten är kostnadsfri. Vid körresor betalar varje körsångare en del av avgiften.