Foto: Gustaf Hellsing/IKON

DIGITALT Bibliodrama

Upplev Bibliodrama utomhus 25 maj! Bibliodrama är ett sätt att uppleva Bibelns texter med hela vårt jag. Med kropp och själ, hjärta och förstånd finner vi nya sidor av Bibeln och oss själva genom samtal och skapande. Varmt välkommen!

Bibliodrama är ett sätt att uppleva Bibelns texter med hela vårt jag: med kropp och själ, hjärta och förstånd.

Vårt liv och våra erfarenheter får möta Bibelns mänskliga och andliga erfarenheter genom skapande, rörelse, reflektion, skrivande och delande. Ingen förkunskap behövs. Ingen kostnad.

tid & plats

Tisdag 25 maj 18.00-21.00 på Kämparvets kyrkogård (utefter Promenaden) i Falun.

Vi inbjuder i samarbete med Sensus till ett Bibliodrama där vi kan få mötas utomhus - såklart med de restriktioner som vi alla lever med! 

Tag med eget fika och ett sittunderlag. Vid regn ställer vi in!

Anmälan och frågor

Anmälan senast fredag 21 maj till Helene Isborn, diplomerad Bibliodramaledare, tel 023-70 20 41 e-post

Varmt, varmt välkommen!
Helene och Susanne

Arrangeras i samarbete med Sensus.

Läs mer om Bibliodrama på www.bibliodrama.se