Meny

INSTÄLLT Bibliodrama

Bibliodrama är ett sätt att uppleva Bibelns texter med hela vårt jag. Med kropp och själ, hjärta och förstånd finner vi nya sidor av Bibeln och oss själva.

Öppet Bibliodrama våren 2020

Tre tisdagar 14/1,18/2, 28/4 kl 18-21 i Kristinegården, Kristinegatan 11

Ett lite längre Bibliodrama

Fredag 20/3 kl 18-21 till lördag 21/3 kl 9-15

Bibliodramavandring

Lördag 9/5 kl 9 - 16

Inga förkunskaper behövs, delta vid ett eller flera tillfällen. Anmälan men ingen kostnad.

Smörgås, kaffe/te serveras (30 kr) vid varje tillfälle.

Anmälan och frågor

Helene Isborn, diplomerad Bibliodramaledare, tel 023-70 20 41 e-post

Arrangeras i samarbete med Sensus.

Läs mer om Bibliodrama på www.bibliodrama.se