Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Bibliodrama

Bibliodrama är ett sätt att uppleva Bibelns texter med hela vårt jag. Med kropp och själ, hjärta och förstånd finner vi nya sidor av Bibeln och oss själva genom samtal och skapande. Varmt välkommen!

Bibliodrama är ett sätt att uppleva Bibelns texter med hela vårt jag: med kropp och själ, hjärta och förstånd.

Vårt liv och våra erfarenheter får möta Bibelns mänskliga och andliga erfarenheter genom skapande, rörelse, reflektion, skrivande och delande. Ingen förkunskap behövs. Ingen kostnad.

Läs mer om Bibliodrama på www.bibliodrama.se

 

Lö 28/8 Bibliodramavandring. Samling 10.00 vid Kristinegården. Vi räknar med att vara tillbaka 14.00. Medtag matsäck, sittunderlag. Vid riktigt dåligt väder inställt.

Anmälan senast 24/8 till Susanne Dahlgren. susanne.dahlgren@svenskakyrkan.se tel 023-702053