Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bibliodrama

Bibliodrama är ett sätt att uppleva Bibelns texter med hela vårt jag. Med kropp och själ, hjärta och förstånd finner vi nya sidor av Bibeln och oss själva.

Öppet Bibliodrama hösten 2019

10/9, 8/10, 5/11 och 3/12

Kl 18–21 på Kristinegården, Kristineg 11, Falun

Inga förkunskaper behövs, delta vid ett eller flera tillfällen. Anmälan men ingen kostnad.

Smörgås, kaffe/te serveras (30 kr) vid varje tillfälle.

Anmälan/frågor: Helene Isborn, diplomerad Bibliodramaledare, tel 023-70 20 41 e-post

Arrangeras i samarbete med Sensus.

Läs mer om Bibliodrama på www.bibliodrama.se