Foto: Gustaf Hellsing/IKON

INSTÄLLT Bibliodrama

Bibliodrama är ett sätt att uppleva Bibelns texter med hela vårt jag. Med kropp och själ, hjärta och förstånd finner vi nya sidor av Bibeln och oss själva genom samtal och skapande. Nästa Bibliodrama är den 20 oktober - välkommen!

Bibliodrama är ett sätt att uppleva Bibelns texter med hela vårt jag: med kropp och själ, hjärta och förstånd.

Vårt liv och våra erfarenheter får möta Bibelns mänskliga och andliga erfarenheter genom skapande, rörelse, reflektion, skrivande och delande. Ingen förkunskap behövs. Ingen kostnad.

Tisdag 20 oktober 18.00-21.00 på Kristinegården - corona-anpassat

Adress: Kristinegatan 11.

Medtag eget kvällsfika. Välkommen!

Anmälan och frågor

Anmälan senast 19/10 till Helene Isborn, diplomerad Bibliodramaledare, tel 023-70 20 41 e-post

Arrangeras i samarbete med Sensus.

Läs mer om Bibliodrama på www.bibliodrama.se