Foto: Christian Appelsved

Engelbrekts församling

Kristus är världens ljus, han och ingen annan – född i vårt mörker, född att bli vår broder. Har vi sett honom, har vi sett vår Fader. Ära vare Gud.

Bli medlem

Bli medlem i Svenska kyrkan. En av världens största medlemsorganisationer.

Bli medlem.

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev så får du aktuell information om allt som händer i Engelbrekts församling.

Prenumerera

Skriv ett meddelande till Engelbrekts församling: