Foto: Lena Nordlander

Församlingsinstruktion

Engelbrekts församling vill, drivna av vår kristna tro, möta människor och tillsammans vandra en bit genom livet. I mötet finns viljan att få berätta om vår tro på Jesus Kristus och visa på det hopp och den kraft vår tro ger oss i vårt arbete och våra liv.