Foto: Lena Nordlander

Församlingsinstruktion

Visionen är att göra Kristus synlig och uppdraget är att all verksamhet i församlingen ska utgå från det i kyrkoordningen definierade uppdraget att ”fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”.

Sv Psalm 37 – Kristus är världens ljus

Kristus är världens ljus, han och ingen annan
född i vårt mörker, född att bli vår broder.
Har vi sett honom, har vi sett vår Fader.
Ära vare Gud.

Kristus är världens fred, han och ingen annan.
Tillhör vi honom älskar vi vår broder.
Han oss förenar nu i Gud, vår Fader.
Ära vare Gud.

Kristus är världens liv, han och ingen annan
sviken för pengar, dödad här, vår broder.
Han som oss frälsar lever nu med Fadern.
Ära vare Gud.

Gud vill vi prisa högt, Gud och ingen annan.
Gud vill vi prisa, Fader, Son och Ande.
Gud vill vi prisa, Gud fördold ibland oss.
Ära vare Gud.

Text: F P Green (1903) B G Hallqvist 1970
Musik: Paris 1681

I tre strofer skildras Kristus som världens ljus, världens fred och världens liv. Den fjärde strofen är en lovpsalm till den treenige Guden. Detta är tänkvärda och uppfodrande ord som församlingen vill ska genomsyra all verksamhet och ligga till grund för identitet och trovärdighet. Innehållet i psalmen ska vidare gestaltas i församlingens vision och uppdrag.