Foto: Christian Appelsved

Hjorthagens barnkör

Tisdagar 16:00-16:45. Från 6 år.

En barnkör som fokuserar på grundläggande träning i körsång, tonbildning och solmisation utifrån en varierad repertoar. Framträdanden sker ett par gånger per termin på gudstjänst och konsert. Det förväntas att man både kan vara med på repetitionerna och framträdandena. Ingen provsjungning krävs. 

Ålder: Från 6 år

Tid: Tisdagar kl 16:00–16:45 

Plats: Hjorthagskyrkan, Dianavägen 8.

Körledare: Anna Rosén

Avgift: 700 kr per termin