Universitetskyrkan

Universitetskyrkan arbetar vid universitet och högskolor över hela Sverige.

Här kan du få kontakt med en präst eller diakon för samtal och hjälp, allt under tystnadsplikt. Se nedan.

Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med företrädare för andra kyrkor och trosriktningar, och du är välkommen att delta i olika grupper och aktiviteter som Engelbrekts församling arrangerar och erbjuder.

Julia Bjerleus

Julia Bjerleus

Präst

Mer om Universitetskyrkan

Mer information kan du hitta på Universitetskyrkans egen hemsida http://www.universitetskyrkanstockholm.se/

Klicka här för universitetskyrkans hemsida