Universitetskyrkan

Universitetskyrkan arbetar vid universitet och högskolor över hela Sverige.

Universitetskyrkan är ett ekumeniskt nätverk av präster, pastorer, kuratorer och diakoner som arbetar på högskolor och universitet runt om i Sverige. Ekumenisk innebär att vi representerar olika kristna samfund och traditioner. Medarbetarna i Universitetskyrkan Stockholm är från Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Vi har också goda relationer till och samarbete med andra samfund och kyrkor. Vi hjälper gärna till att förmedla kontakt till företrädare för andra trosrinktningar.

Vårt uppdrag är att vara ett stöd på olika sätt för både studenter, doktorander och personal. Vi vill genom vår närvaro påminna om att varje människa är mer än sina prestationer och arbetar för existentiell hälsa, en form av friskvård. När vi ser på livet som en helhet och de olika delarna ges utrymme att samspela med varandra, blir balansen i livet bättre. Det ger oss också fler redskap att använda när svåra saker inträffar i livet. 

I Engelbrekts församling kan du få kontakt med en kurator eller en präst för samtal och hjälp, allt under tystnadsplikt. Vi för inga journaler och det är kostnadsfritt.  

Du är välkommen att delta i olika grupper och aktiviteter som Engelbrekts församling arrangerar och erbjuder, se nedan.

Följ Universitetskyrkan på Facebook

På Facebook kan du följa vad som händer på Universitetskyrkan.

Mer om Universitetskyrkan

Mer information kan du hitta på Universitetskyrkans egen hemsida http://www.universitetskyrkanstockholm.se/

Klicka här för universitetskyrkans hemsida