Sverigedemokraterna

Åsikterna som uttrycks på denna sida är nomineringsruppens egna och representerar inte vad Engelbrekts församling tycker.

Svenska kyrkan är Sveriges helt dominerande kulturhus alltsedan medeltiden. Sveriges största folkrörelse med 6,2 miljoner medlemmar och 92.000 aktiva körsångare. Svenska kyrkan är en traditionsbärare som format vårt språk, människosyn, inspirerat till lärande, utbildning, hälso- och sjukvård.

Svenska folket känner samhörighet och igenkänning i mötet med kyrkan vid dop, konfirmation, bröllop och begravningsgudstjänst. En fantastisk barn-och ungdomsverksamhet. Stöd- och hjälpverksamhet bland utsatta grupper. Internationell verksamhet som betyder trygghet. Allt detta har sitt hållbara ursprung i ett fantastiskt bibliskt budskap som handlar om kärlek och respekt för människans gudomliga värde.

Vi vill värna om den öppna, demokratiska och rikstäckande folkkyrkan i enlighet med Lagen om Svenska kyrkan. Ett levande gudstjänstliv, musik-och konsertverksamhet gör kyrkan till helt unikt inslag i Sverige.

Det vill vi med erfarenhet, kunskap och fantasi göra till ett bärande andligt fundament i den svenska folksjälen.

Med vänlig hälsning
Kenneth Landelius
Sverigedemokraterna

Kandidater:

1 Kennert Landelius, 70, Präst
2 Inger Lidberg, 77, Pensionär