Musik vid dop - vigsel - begravning

Vad ska man tänka på när man önskar musik till vigsel, dop eller begravning?

Musik står ofta för något väsentligt i människors liv och när det kommer till att välja musik till dop, vigsel eller begravning är detta önskemål inte helt sällan kopplat till starka upplevelser och minnen. Därför är det en självklarhet för oss att möta varje människa och varje musikaliskt önskemål med största respekt och lyhördhet.

Det kan förekomma att val av musik inte är vare sig genomtänkta eller speciellt passande. I dessa förekommande fall är det oftast bättre att utgå från att vi alla, vare sig vi är musiker, präster eller ”beställare”, vill åt samma sak – att få fira en stämningsfull och vacker gudstjänst tillsammans. Vi lägger därför största vikt vid att söka efter lösningar i bästa samförstånd. En väg kan vara att läsa hela sångtexten. Eller fråga sig om ett mycket udda val av musik verkligen kan tas emot och uppskattas av alla och inte bara av de som känner till den indirekta koppling eller association det udda valet står för.

Den bästa hjälpen vi kan ge är ett samtal med den musiker eller präst som skall tjänstgöra vid dopet, vigseln eller begravningen. Han/hon har en betydande erfarenhet och en helhetsbild av gudstjänsten på ett sätt som de inblandade kan ha svårt att överblicka.

Levande musik ger en helt annan närvaro och kvalitet än inspelad musik. Vid alla stora händelser i livet är det finast och festligast med musik som är skapad i stunden av levande musiker – en lyx som blir allt ovanligare i dagens samhälle. Engelbrekts församling har därför valt att inte använda inspelad musik vid kyrkliga handlingar.

Vid alla kyrkliga handlingar gäller

 • Musiken bestämmer du i samråd med organisten och psalmerna i samråd med prästen. Församlingens präster kan också ge inledande goda råd om musikvalet.
 • Vi värnar den levande musiken vid våra gudstjänster och förrättningar. Därför använder vi inte inspelad musik.

Solistmedverkan:

 • Organisten behöver ha kontakt med solist och tillgång till noter senast en vecka före dopet. Noterna ska vara i den tonart som solisten sjunger eller spelar. Det räcker alltså inte med text och ackordanalys, inspelad musik eller Youtube-länk.
 • Repetition sker i direkt anslutning till gudstjänsten.

Dop

I dopgudstjänsten ingår:

 • 2-3 psalmer ur den Svenska Psalmboken eller annat som tillhör Svenska kyrkans sångskatt.
 • Ackompanjemang till solist vid cirka 2 tillfällen.
 • Organisten ansvarar för att, i förekommande fall, passande processionsmusik spelas. Har du speciella önskemål om musik i detta sammanhang diskuterar du det med organisten.
 • Svenska kyrkans dopsajt kan ni lyssna på och välja mellan fina psalmer som passar utmärkt till dopet. För att hitta förslag på sånger som också kan passa till dopet kan ni lyssna på Svenska kyrkans Spotify-lista Sånger till dop.

Vigsel

I vigseln ingår:

 • Inledande orgelmusik. Du väljer i samråd med organisten lämplig musik. På www.svenskakyrkan.se/engelbrekt/vigselmusik hittar du musik som passar bra såväl i sammanhanget som med utgångspunkt från de instrument som finns i kyrkan.
 • 2-3 psalmer ur svenska psalmboken.
 • Ackompanjemang till solist vid cirka 2 tillfällen.
 • Avslutande orgelmusik. Även här väljer du i samråd med organisten lämplig musik.

Begravning

I begravningsgudstjänsten ingår:

 • Inledande orgelmusik
 • 2-3 psalmer ur svenska psalmboken.
 • Musik vid avskedstagandet samt 2 ackompanjemang eller orgelsolon. Organisten ansvarar för att passande defileringsmusik spelas. Har du speciella önskemål om musik i detta sammanhang diskuterar du det med organisten.
 • Avslutande orgelmusik.