Foto: Christian Appelsved

Kyrkoval 2021 med resultat

Nu är det slutgiltiga resultatet från kyrkovalet färdigräknat. Här kan du se mandatfördelningen i Engelbrekts församling.

Fastställt resultat av valet 2021 till kyrkofullmäktige i Engelbrekts församling:

 

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s) – 33,21 %
Borgerligt alternativ (BorgA) – 37,03 %
Centerpartiet (c) – 11,01 %
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK (FiSK) – 11,12 %
Sverigedemokraterna (SD) – 7,63 %

Röstfördelning 2021 

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s)  

33,21 %  – 941 röster  – 8 mandat  (2017 – 26,07 %, 795, 7)

Borgerligt alternativ (BorgA) 

37,03 – 1019 röster  – 9 mandat  (34,56 %, 1054, 9)

Centerpartiet (c)

11,01 %  – 306 röster  – 3 mandat  (12,75 %, 389, 3)

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK (FiSK)

11,12 % – 306 röster  – 3 mandat  (13,84 %, 422, 3)

Sverigedemokraterna (SD)

7,63 %, – 210 röster – 2 mandat (9,87 %, 301, 2)

Kommentar:

En nomineringsgrupp som ställde upp i valet 2017 ställde inte upp i valet 2021.

Röstredovisning

Valdeltagande:

2021: 23,71 %

2017: 25,44 %

Förändring valdeltagande: -1,73 procentenheter

Antal valdistrikt vars röster redovisats: 6 av 6
Antal röstberättigade: 12 600
Avgivna röster: 2 987
Giltiga röster: 2 752
Ogiltiga röster: 235

Utsedda ledamöter och ersättare

för mandatperioden 2022-01-01 - 2025-12-31

Slutgiltigt valresultat Valår: 2021 Val till: Engelbrekts församling Kyrkofullmäktige

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna           

Ledamöter: Sonja Bergström , Per Aldeborg, Solveig Holmgren, Peter Lotha Altsved, Yvonne Strid, Pär Dalén, Barbro Nilsson, Sten-Åke Stenberg.

Ersättare: 1 Berit Nyberg, 2 Birgit Marklund Beijer, 3 Eleonor Eriksson, 4 Nava Darlson Namiro

Borgerligt alternativ

Ledamöter: Eva Victor, Anders Wahlund, Anna Törngren, Jenni Nordborg, Birke Ewertz, Isabella Sundberg Pawlowski, Charlotte von Sivers Rosberg, Lennart Ericsson, Torun West.

Ersättare: 1 Ulrika Odsäter, 2 Henrik Evengård, 3 Lena Silvander Björklund, 4 Joakim Collin, 5 Eva Urban

Centerpartiet

Ledamöter: Catharina Ericsson, Bruno Klerby, Christina Linderholm,

Ersättare:  1 Christian Mörse, 2 Jacob Morfeldt,

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

Ledamöter: Göran Aspgren, Katrin Lidberg, Louise Wramner

Ersättare: 1 Gun-Mari Jaråker Wicksén, 2 Nils Förander .

Sverigedemokraterna

Ledamöter: Kennert Landelius, Inger Lidberg.

 

Mandatfördelning

När alla röster räknats och alla personkryss tagits med blir mandatfördelningen den här i Engelbrekts församlings kyrkofullmäktige:

Mandatnummer, Namn, Nomineringsgrupp
1, Eva Victor, Borgerligt alternativ
2, Sonja Bergström, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
3, Anders Wahlund, Borgerligt alternativ
4, Per Aldeborg, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
5, Göran Aspgren, Fria liberaler i Svenska kyrkan FISK
6, Catharina Ericsson, Centerpartiet
7, Anna Törngren, Borgerligt alternativ
8, Solveig Holmgren, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
9, Kennert Landelius, Sverigedemokraterna
10, Jenni Nordborg, Borgerligt alternativ
11, Peter Lotha Altsved, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
12, Birke Ewertz, Borgerligt alternativ
13, Katrin Lidberg, Fria liberaler i Svenska kyrkan FISK
14, Yvonne Strid, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
15, Bruno Klerby, Centerpartiet
16, Isabella Sundberg Pawlowski, Borgerligt alternativ
17, Pär Dalén, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
18, Charlotte von Sivers Rosberg, Borgerligt alternativ
19, Barbro Nilsson, Arbetarepartlet - Socialdemokraterna
20, Inger Lidberg, Sverigedemokraterna
21, Lennart Ericsson, Borgerligt alternativ
22, Louise Wramner, Fria liberaler i Svenska kyrkan FISK
23, Sten-Åke Stenberg, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
24, Christina Linderholm, Centerpartiet
25, Torun West, Borgerligt alternativ

Klicka här för att se hela resultatet.

Det här är kyrkovalet

Kyrkovalet är var fjärde år och ger medlemmarna möjlighet att styra över vad församlingen ska fokusera på kommande mandatperiod. Här får du mer information om vad valet innebär.

150 ord: Så här tycker vi

Här kan du läsa lite mer om vad de olika nomineringsgrupperna i valet tycker.

En kvinna håller valsedlar i olika färger i händerna, som en solfjäder.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Nästa kyrkoval äger rum 8-21 september 2025. Informationen på webbplatsen uppdateras fortlöpande.