Gåvor och donationer

Vill du skänka pengar till Engelbrekts församling?

Swish

Enkelt och snabbt att ge med swish i mobilen.

  • Söndagens kollekt: 123 033 95 15
  • Takrenovering: 123 085 61 92
  • Musikverksamheten: 123 452 07 71
  • Behövande genom diakonin: 123 223 49 12
  • Insamling till Garissa: 123 617 37 36

Bankgiro

Det går också att skänka till församlingens bankgirokonto: 222-1653. Skriv gärna ditt namn och om du vill att pengarna används till ett särskilt ändamål.

Annelie Lowén

Annelie Lowén

Kyrkoherde