Gåvor och donationer

Vill du skänka pengar till Engelbrekts församling?

Det finns många sätt att bidra till Engelbrekts församling. Det vanligaste är att man väljer att vara medlem och bidrar med sin kyrkoavgift. En del bidrar genom att aktivt delta i någon av våra verksamheter och andra väljer att engagera sig som volontärer. Det går också att bidra ekonomiskt till församlingen.

Det händer att en del vill ge en gåva till våra verksamheter i samband med en särskild händelse som ett dop, en vigsel eller en begravning. Skulle du vilja göra som de och rikta din tacksamhet just till Solna församling, så går det naturligtvis utmärkt att ge en gåva direkt till oss.

Skulle du vilja skriva ett testamente med Engelbrekts församling som förmånstagare så rekommenderar vi att du kontaktar en kunnig jurist som kan hjälpa dig att få det korrekt.

Swish

Gåva till församlingen: 123 085 61 92

Söndagens kollekt: 123 033 95 15

Behövande genom diakonin: 123 223 49 12

Insamling till Act Svenska kyrkan: 123 617 37 36

Bankgiro

Det går också att skänka till församlingens bankgirokonto: 222-1653. Skriv gärna ditt namn och om du vill att pengarna används till ett särskilt ändamål.