Begravning

När vi förlorar någon vi älskar

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte.

1 Korinthierbrevet 13:2 a

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap i församlingslokalen. Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet.

Om den döda inte var medlem i Svenska kyrkan, kan det ändå vara möjligt att få en kyrklig begravning. Det ska dock inte strida mot den dödas vilja. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döda personen till Gud.  Begravningsgudstjänst erbjuds utan kostnad, om den som avlidit tillhörde Svenska kyrkan. 

Begravningstider från och med augusti 2020:

Engelbrektskyrkan - tisdagar kl 11:00 och fredagar kl 13:30. Möjlighet till minnesstund i kyrkosalen i anslutning till begravningsgudstjänsten.

Hjorthagskyrkan - torsdagar kl 13:30. Möjlighet till minnesstund i kyrkosalen i anslutning till begravningsgudstjänsten. 

Minnesgåva

Ge en minnesgåva för att hedra någon som gått bort eller ge en hyllningsgåva för att uppvakta någon som firar. Här kan du välja motiv på ditt kort och berätta vem du vill uppmärksamma. 

https://www.svenskakyrkan.se/minnes--och-hyllningsgavor

Mer om begravning

Mer information finns på Svenska kyrkans nationella hemsida som du når genom att klicka här.

Musik vid dop - vigsel - begravning

Vad ska man tänka på när man önskar musik till vigsel, dop eller begravning?

Sorgegrupper

Sorgen kan ta sig olika uttryck - Vi vet att det hjälper om man delar den med andra.

Engelbrektskyrkan uppe på berget med Columbariets ingång  från Karlavägen.

Columbarium

Under Engelbrektskyrkan, med ingång  från Karlavägen 13, ligger Engelbrekts columbarium. En vacker gravplats där många Engelbrektsbor har fått sin sista vila.  Välkommen in.

Omslaget till skriften Om begravning. Vallmoblommor på en äng.

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.