Foto: Mats Håkanson

Engelbrekts kammarkör

Kören är en blandad kör med ca 36 korister som vill skapa konstnärliga upplevelser på hög nivå. Vår hemvist är i Engelbrektskyrkan.

Kören är en blandad kör med ca 36 korister som vill skapa konstnärliga upplevelser på hög nivå. Vår hemvist är i Engelbrektskyrkan.

Engelbrekts kammarkör framträder ofta tillsammans med några av landets bästa orkestrar, till exempel Drottningholms barockensemble och Sveriges Radios Symfoniorkester. Kören är prisbelönt i internationella körtävlingar. Vår repertoar finns i hela spektrumet mellan äldre musik från renässansen till nyskriven konstmusik. En återkommande tradition är att varje år framföra Bachs Matteuspassion, en uppskattad och välkänd tradition i Stockholm som startades 1923. Denna tradition fyllde i år 100 år och utsändes i SVT2.

Engelbrekts kammarkör bildades i sin nuvarande form 2010.

Som korist i Engelbrekts kammarkör behöver du ha körvana, god sångröst och notläsningsförmåga. Ålder från 23 år och uppåt.

Repetitioner tisdagar 18.30–21.30 i Engelbrekts kyrksal. För mera information och anmälan för provsjungning kontakta körens ledare Bengt Eklund.

Här kan du se körens genomförda konserter de senaste åren och en del ljud- och videoklipp.

  Körledare

 • Bengt Eklund

  Bengt Eklund

  Engelbrekts församling

  Mer om Bengt Eklund

  Bengt Eklund är sedan år 2004 körledare och organist i Engelbrekts församling. Bengt är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har studerat för professorerna Anders Eby, Eric Ericson och Dan-Olof Stenlund. Han har över 20 års erfarenhet som körledare och är också verksam sedan 1996 som professionell ensemblesångare i Radiokören.