Foto: Christian Appelsved

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Vart fjärde år väljs representanter till de styrande organen. Här finns mer information om dem som styr i Engelbrekts församling.

Kyrkofullmäktige

2017-2021

Kyrkofullmäktige kommer att sammanträda 15 maj 2018 och 6 november 2018.

Ordförande: Eva Victor
Vice ordförande: Solveig Holmgren
Andre vice ordförande: Louise Wramner

Ordinarie Ledamöter:

Sonja Annika Bergström, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Sebastian De Ciutiis, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Solveig Holmgren, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
John Balci, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Barbro Nilsson, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Per Arne Aldeborg, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Berit Nyberg, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Eva Victor, Borgerligt alternativ
Anders Wahlund, Borgerligt alternativ
Anna Törngren, Borgerligt alternativ
Birke Ewertz, Borgerligt alternativ
Jenni Nordborg, Borgerligt alternativ
Joakim Collin, Borgerligt alternativ
Torun West, Borgerligt alternativ
Hans Klingvall, Borgerligt alternativ
Britta Jonell Ericsson, Borgerligt alternativ
Catharina Ericsson, Centerpartiet
Caroline Teiwik, Centerpartiet
Beatrice Morvay de Draskocz, Centerpartiet
Katrin Lidberg, Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
Göran Aspgren, Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
Louise Wramner, Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
Agneta Forsslund, Gröna Kristna
Michael Crona, Sverigedemokraterna
Britta Bergström, Sverigedemokraterna

Ersättare

Birgitta Marklund Beijer, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Nava Darlsson Namiro, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Yvonne Strid, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Eleonor Eriksson, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Stefan Rosberg, Borgerligt alternativ
Eva Urban, Borgerligt alternativ
Karin Norborg Collin, Borgerligt alternativ
Charlotte von Sivers Rosberg, Borgerligt alternativ
Isabella Sundberg Pawlowski, Borgerligt alternativ
Bruno Klerby, Centerpartiet
Carin Holm, Centerpartiet
Gun-Marie Jaråker Wicksén, Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
Nils Förander, Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
Krister Stehag, Sverigedemokraterna

Kyrkoråd

Ordinarie ledamöter

Anders Wahlund, ordförande
Anna Törngren, vice ordförande
Annelie Lowén, kyrkoherde
Birke Ewertz
Jenni Nordborg
Sonja Bergström
Per Aldeborg
Ulf Ericsson
Göran Aspgren
Catharina Ericsson

Ersättare

Joakim Collin 
Charlott von Sivers Rosberg
Barbro Nilsson
Katrin Lidberg
Bruno Klerby

Revisorer

Ordinarie

Lotta Juul Martin Löf
Lennart Lindström
Maud Dyhlén

Ersättare

Torun Gille West
Eleonor Ericsson
Caroline Teiwik

Valberedning

Thomas Linn, ordförande
Berit Nyberg, vice ordförande
Barbro Nilsson
Louise Wramner
Christina Linderholm

Valnämnd

Ordinarie ledamöter

Eva Urban, ordförande
Charlott von Sivers Rosberg
Solveig Holmgren, vice ordförande
Berit Nyberg
Katrin Lidberg
Christina Linderholm
Mikael Crona

Ersättare

Östen Bohlin
Birgit Marklund
Torun West
Agneta Forslund
John Balci