Foto: Christian Appelsved

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Vart fjärde år väljs representanter till de styrande organen. Här finns mer information om dem som styr i Engelbrekts församling.

Kyrkofullmäktige

På mötet 8 november 2021 kommer det nya fullmäktige att konstituera sig och kyrkorådet, revisorer, valberedning och valnämnd att utses.

2022-2026

Ordinarie ledamöter

Eva Victor, Ordförande
Solveig Holmgren, Förste vice ordförande
Christina Linderholm, Andre vice ordförande
Per Arne Aldeborg
Peter Lotha Altsved
Göran Aspgren
Sonja Annika Bergström
Pär Dalén
Catharina Ericsson
Lennart Ericsson
Birke Ewertz
Bruno Klerby
Kennert Landelius
Inger Lidberg
Katrin Lidberg
Barbro Nilsson
Eva Jenni Louise Nordborg
Isabella Sundberg Pawlowski
Charlotte Maria von Sivers Rosberg
Sten-Åke Stenberg
Yvonne Strid
Anna Margareta Nilsdotter Törngren
Anders Wahlund
Torun Gille West
Marie-Louise Sonja Elfrida Wramner

Ersättare

Birgit Marklund Beijer
Joakim Anders Collin
Eleonor Eriksson
Henrik Evengård
Nils Göran Förander
Jacob Morfeldt
Christian Mörse
Nava Darlson Namiro
Berit Nyberg
Ulrika Odsäter
Lena Silvander Björklund
Eva Urban
Gun-Mari Elisabeth Jaråker Wicksén

Kyrkoråd

Ordinarie ledamöter

Anders Wahlund, Ordförande
Anna Margareta Nilsdotter Törngren, Vice ordförande
Sonja Annika Bergström, Andre vice ordförande
Annelie Lowén, Kyrkoherde
Per Arne Aldeborg
Peter Lotha Altsved
Göran Aspgren
Catharina Ericsson
Birke Ewertz
Eva Jenni Louise Nordborg

Ersättare

Katrin Lidberg
Christina Linderholm
Barbro Nilsson
Isabella Sundberg Pawlowski
Charlotte Maria von Sivers Rosberg