Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Åsikterna som uttrycks på denna sida är nomineringsruppens egna och representerar inte vad Engelbrekts församling tycker.

”Här är icke jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus Jesus”. (Galaterbrevet 3: 28)

För oss socialdemokrater är det viktigt att vår församling står upp för alla människors lika rätt och värde.

Svenska kyrkan ska i varje kommun, stadsdel och grannskap vara en stark röst för det kristna budskapet om kärlek och solidaritet. Bidra till en ökad gemenskap och reagera mot alla former av främlingsfientlighet och förtryck i religionens namn.

Vi stödjer vår kyrkoherdes ambitioner att utveckla församlingens verksamhet gällande musikens värde i gudstjänster och sammankomster för både barn och vuxna.

Pandemin har visat hur beroende vi är av varandra och hur många varit beredda att hjälpa till; volontärer, diakonala verksamheten och Act (Svenska kyrkans internationella verksamhet). Vi inser att hjälpbehovet i världen är större än någon av oss kunnat föreställa sig. Detta kan bara lösas gemensamt - liksom det stora klimathotet.

Kandidater:

1 Sonja Bergström, Hjorthagen, pensionär
2 Per Aldeborg, Östermalm, civilingenjör
3 Solveig Holmgren, Hjorthagen, f.d. systemutvecklare
4 Peter Lotha Altsved, Östermalm, IT-konsult
5 Yvonne Strid, Hjorthagen, pensionär
6 Pär Dalén, Östermalm, forskningsassistent
7 Barbro Nilsson, Lappkärrsberget, professor emerita
8 Sten-Åke Stenberg, Östermalm, professor emeritus
9 Berit Nyberg, Hjorthagen, f.d. grafisk formgivare
10 Birgit Marklund Beijer, Lappkärrsberget, f.d. bitr. avdelningschef
11 Eleonor Eriksson, Norra Djurgårdsstaden, ombudsman
12 Nava Darlson Namiro, Östermalm, pensionär/f.d. civ.ing.
13 Gabriela Rodriguez-Perez, Norra Djurgårdsstaden, civilekonom
14 Gun-Britt Andersson, Östermalm, pensionär/ambassadör